Header Ads

ที่ภัตตาคารหงษ์ฟ้า​ นครสวรรค์​ เลี้ยงส่งเกษียณอายุ​

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่ภัตตาคารหงษ์ฟ้า อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ นายศิริชัย วิทยโชคกิติคุณ อธิบดีอัยการภาค

นางพรพรรณ คชาธาร ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์อธิบดีอัยการภาค 1

นายปริญญา เฉลิมพันธ์ อัยการพิเศษฝ่ายคดีอาญา 2 ภาค 1 

นายวรากรณ์ รุ่งจิรารัตน์ อัยการจังหวัดนครสวรรค์

นายโอภาส สุทธิมโนรัตน์ อัยการจังหวัด คดีศาลแขวงนครสวรรค์

มาร่วมแสดงความยินดีกับนายสุขุม มีนพัฒนสันติ อัยการอวุโส อัยการศาลสูงนครสวรรค์ เนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ

!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ .news13!!!!! 0619525644

ขับเคลื่อนโดย Blogger.