Header Ads

เร่งตั้งเครื่องสูบน้ำใส่คลองสาธารณะส่งเก็บผลิตประปาหมู่บ้าน หลังผลกระทบวิกฤติแล้งขาดน้ำดิบผลิตประปาเพื่ออุโภค-บริโภค

 

เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่​ พร้อมชาวบ้านนำเครื่องสูบน้ำกว่า​ 30 เครื่อง  ติดตั้งพร้อมสูบน้ำจาก​ อำเภอชุมแสง​ จังหวัดนครสวรรค์ เข้าคลองสาธารณะเพื่อนำน้ำดิบมากักเก็บผลิตประปาหมู่บ้านหลังสถานการณ์ภัยแล้งยังไม่คลี่คลายชาวบ้านขาดน้ำอุปโภค-บริโภค นายสุวัฒน์  เล่าเพ็ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหญ่ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์​ บอกว่า  ในขณะนี้ต้องสูบน้ำจากตำบลทับกฤช อำเภอชุมแสงระยะทางประมาณ 8 กิโลเมตร  เพื่อนำน้ำดิบจากแม่น้ำน่าน​ เข้ามากักเก็บและผลิตน้ำประปาแจกจ่ายชาวบ้าน   โดยจะตั้งเครื่องสูบน้ำทั้งหมด 3 จุด​ พร้อมสูบน้ำใส่คลองสาธารณะส่งต่อกันเป็นทอดๆ  มากักเก็บยังแหล่งผลิตน้ำประปาหมู่บ้านภายในตำบลทั้งหมด 4 จุด เนื่องจากนำดิบที่เคยกักเก็บไว้แห้งหมดจากปัญหาภัยแล้งและฝนที่ทิ้งช่วงยาวนาน  ส่วนการแก้ปัญหาล่าสุดในขณะนี้ได้นำรถบรรทุกน้ำเข้าแจกจ่ายถึงครัวเรือนตามหมู่บ้านต่างๆทั้งตำบลบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นแล้ว!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.