Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว​ พิสูจน์​ความจริง​ แล้วพร้อมให้ความช่วยเหลือ

 

    วันนี้ (11 กันยายน 2563) นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว  ได้ดำเนินการเพิ่มชื่อราษฎร ม.11 ต.เขาดิน รายขอนางสาวรัชนก จันทร์เขียว เข้าทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) บ้านเลขที่ 61 ม.11 ต.เขาดิน อ.เก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์​ โดยเพิ่มชื่อบุคคลหลังจากได้รับผลการตรวจพิสูจน์สารพันธุกรรม (DNA) เปรียบเทียบกับนางปทุม ทวีชาติ มารดาของตัวเอง จากคณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

                                         

   ทั้งนี้นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้สอบสวนพยานบุคคลและพยานแวดล้อมแล้วเชื่อว่าเป็นคนไทยจริง รวมทั้งนางประไพทิพย์ ผู้ถนอมวงศ์ ปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายทะเบียน นางกชนันท์ สุขสำราญ จนท.ปครอง ได้สอบสวนพยานบุคคลมาในเบื้องต้นแล้ว จึงอนุมัติเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านและถ่ายบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เป็นครั้งแรกโดยแจ้งเกิดเป็นวันที่ 6 ค.ค.2541 ณ ที่ สำนักทะเบียนอำเภอเก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์

                                        

   สร้างความดีใจแก่เจ้าตัวที่เพิ่งทำได้ หลังจากที่พยายามดำเนินการมาหลายครั้งแล้ว เพิ่งจะประสบความสําเร็จในครั้งนี้ เมื่อตนอายุ 22 ปี หลังจากนี้ไปจะตั้งใจเป็นคนดี ช่วยเหลือส่วนรวม สมกับที่มีสถานะเป็นพลเมืองไทยที่ถูกต้องตามกฎหมาย


!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.