Header Ads

อบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง

    ณ. เรือนจํากลางนครสวรรค์ นายสนทยา พูนขวัญ ผู้บัญชาการเรือนจำกลางนครสวรรค์ นำเจ้าหน้าที่เรือนจำ  ผู้ต้องขัง ทำพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการอบรมผู้ต้องขังตามโครงการโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง โดยมีการถ่ายทอดสดสัญญาณพิธีเปิด จากเรือนจำทั่วประเทศ  ณ เรือนจำกลางนครสวรรค์

            ตามที่พระราชกฤษฎีกา พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2563 เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2563  โดยกรมราชทัณฑ์ ได้กำหนดหลักสูตรฝึกปฎิบัติการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพื้นที่ขนาดเล็ก โคก หนอง นา โมเดล เพื่อเป็นหลักสูตรในการเตรียมความพร้อมให้แก่กลุ่มนักโทษเด็ดขาดที่คาดว่าจะได้รับพระราชทานอภัยโทษ ประจำปี 2563  กรมราชทัณฑ์จึงได้จัดอบรมขึ้นโดยให้มีผู้ต้องขังที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษในครั้งนี้รวม 303 คน แบ่งเป็น ผู้ต้องขัง หญิง จำนวน 46 คน ผู้ต้องขังชาย จำนวน 257 คนเ ข้าร่วมพิธีเปิด และในวันที่ 16 กันยายนนี้ จะได้รับการปล่อยตัวกลับคืนสู่สังคมต่อไป 

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.