Header Ads

นายก อบต.นครสวรรค์ตก เปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนาสู่มืออาชีพ ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัล หลายหมื่นบาท

  

เวลา 09.30 น.นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน "ส่งเสริมรากหญ้า พัฒนาสู่มืออาชีพ"ชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมเงินรางวัลหลายหมื่นบาท  โดยมีนายสุรศักดิ์ ออมสิน นางสาวณัฐฐิฐา เอี่ยมสุขนันท์ นายชูศักดิ์ พิกุลทองนาย ร่วมกันจัดงานการแข่งขันในนาม หนึ่งสปอร์ต จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3  ณ สนามปอมปอมซอคเก้อร์ 


ซึ่งการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ จะทำการแข่งขันตั้งแต่วันที่ 5-6 กันยายน 2563 เป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้ใช้วเลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยการเล่นกีฬาและการออกกำลังกาย เพื่อเสริมสร้างสุขภาพและห่างไกลยาเสพติด โดยมีทีมสมัครเข้าร่วมการแข่งขันหลายจังหวัดและแบ่งรางวัลการแข่งขันทั้งหมด 3 รุ่น คือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี และรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี รางวัลชนะเลิศแต่ละรุ่นจะได้เงินรางวัล 10,000 บาท พร้อมด้วยรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะได้เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมด้วยรางวัล รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 จะได้เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมด้วยรางวัล และ รางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 จะได้เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมด้วยรางวัล ทั่งนี้ทีมได้รับรางวัลจะได้รับถ้วยรางวัลจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 

โดยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คนชิงถ้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ หนึ่งสปอร์ต จูเนียร์คัพ ครั้งที่ 3 ได้รับการสนับสนุนการแข่งขันจากนายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  ทั่งนี้ นายจำลอง พรหมหนองโดก นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนครสวรรค์ตก ได้ให้การสนับสนุนเต๊นท์ใช้ในการจัดการแข่งขันและสนับสนุสเจ้าหน้าที่สาธารณสุขฯมาตั้งจุดคัดกรองโควิด-19 ให้ผู้เข้าร่วมภายในงานได้ปลอดภัยทั้งงาน 
!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์  News.13 0619525644!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.