Header Ads

นายอำเภอเก้าเลี้ยว จัดกิจกรรมเวทีประชาธิปไตย แก่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน​ หมู่.5 บ้านมหาโพธิ

     วันนี้(25 กันยายน 2563)  เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยวพร้อมด้วย น.ส.นิศมา คำอินทร์ ปลัดอำเภอ หัวหน้ากลุ่มบริหารงานปกครอง​ ปลัดธัญญรัตน์ บูรณะกิจภิญโญ ปลัดอำเภองานปกครอง นายคนอง. ศรีสิทธิ์ เกษตรอำเภอเก้าเลี้ยว​ นางรุจิรา ปัทมธรรม เจ้าหน้าที่ ปกครอง นายประทีป ยิ้มแพร กำนัน ตำบลมหาโพธิ ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเวทีประชาธิปไตย แก่ผู้สมัครผู้ใหญ่บ้าน บ้านมหาโพธิ หมู่ที่​ 5 ตำบลมหาโพธิ จำนวน 3 คน เพื่อเป็นการชี้แจงแนวทางการทำงานของแต่ละคนเมื่อได้รับเลือกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ว 

   ทั้งนี้นายอำเภอและทีมงานได้เน้นยำให้มีการเลือกอย่างโปร่งใส บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่ซื้อสิทธิ์ขายเสียง และรักษาความเป็นญาติคงไว้สืบไป และหลังจากเสร็จสิ้นแล้วได้ให้ผู้สมัครทั้งสามได้รับประทานอาหารร่วมกันด้วย ทั้งนี้จะมีการเลือกผู้ใหญ่บ้านแทนตำแหน่งที่ว่างในวันที่ 29 กันยายน​ 2563 ณ. ศาลาประชาคม หมู่ที่​  5  ตำบล มหาโพธิ​ อำเภอเก้าเลี้ยว​ จังหวัดนครสวรรค์


!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13​(0619525644)!!!!! 

    

ขับเคลื่อนโดย Blogger.