Header Ads

การให้ความช่วยเหลือของศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 พายุโซนร้อน “ฮีโกส”

วันที่ 1 กันยายน 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 97 ณ หน่วยฝึกทหารใหม่ กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-

ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศแจ้งเตือนภัย พายุระดับ 3 (โซนร้อน) “ฮีโกส” เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ซึ่งจะส่งผลกระทบทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนัก ถึงหนักมากในพื้นที่บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังผลกระทบจากฝนตกหนักถึงหนักมาก       ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลากไว้ด้วย

ทั้งนี้ ห้วงวันที่ 20 – 25 สิงหาคม 2563 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติ น้ำป่าไหลหลาก, น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง เนื่องจากผลกระทบของอิทธิพลพายุโซนร้อน “ฮีโกส” ที่พาดผ่าน 10 จังหวัดภาคเหนือ (สุโขทัย, แพร่, น่าน, อุตรดิตถ์, พิษณุโลก,แม่ฮ่องสอน, ลำปาง, เชียงใหม่, พะเยา และตาก) ในการนี้ แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้สั่งการให้ หน่วยขึ้นตรง ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ในทุกพื้นที่หน่วยทหาร เข้าให้การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติต่างๆ ในพื้นที่เป็นการเร่งด่วน โดยความร่วมมือของส่วนราชการ, ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสา ในการระดมศักยภาพ ทั้งทางด้านของกำลังพล, ยุทโธปกรณ์ และชุดแพทย์เดินเท้าเคลื่อนที่ในการให้ความช่วยเหลือภัยพิบัติ จำนวน 10 จังหวัด 25 อำเภอ กว่า 11,300 ครัวเรือน

!!!!! อัมพณ​ จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.