Header Ads

พ่อเมืองปากน้ำโพ ตรวจเยี่ยมครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน 2 ครัวเรือน ในพื้นที่อำเภอลาดยาว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรี ปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายนพดล มาม่า นายอำเภอลาดยาว หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ และผู้นำท้องถิ่น ลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวราษฎรที่ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในพื้นที่ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว จังหวัดนครสวรรค์  จำนวน 2 ครอบครัว ได้แก่ เด็กชายสรวิชญ์​ มั่งคั่ง อายุ 8  ปี พิการ ลักษณะสภาพปัญหาทางร่างกาย (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ป่วยติดเตียง พัฒนาการช้า กล้ามเนื้ออ่อนแรง ไม่สามารถสื่อสารได้ และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้)​บ้านเลขที่ 25/6 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองนมวัว อำเภอลาดยาว มี บิดามารดาเป็นผู้ดูแล มีสมาชิกในครอบครัว 5 คน ฐานะทางครอบครัว มีรายได้น้อย รายได้หลักมาจากการประกอบอาชีพรับจ้างของบิดาและมารดา ความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เครื่องอุปโภคบริโภค  เงินสงเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวัน​ โดยเฉพาะ​ แพมเพิร์ส

  อีกรายคือ นายสงกรานต์​ เชิญขวัญ อายุ 67 ปี พิการทางการทางการเคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย ติดเตียง อยู่บ้านเลขที่ 5/9 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านไร่​ อำเภอลาดยาว  มี นางเฉลียว​ เชิญขวัญ​ ภรรยา​ และ หลาน เป็นผู้ดูแล  มีความต้องการการช่วยเหลือได้แก่ เงินสงเคราะห์ครอบครัว ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต ทั้งนี้การเยี่ยมเยือนครัวเรือนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ พูดคุยแนะนำแนวทางการให้ความช่วยเหลือ การประสานกับหน่วยงานต่างๆ พร้อมมอบสิ่งของ เครื่องอุปโภคบริโภค และเงินเพื่อไว้ใช้จ่ายแก่ครอบครัวที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนให้มีกำลังใจในการพัฒนาให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตต่อไป
!!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์ news13(0619525644)!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.