Header Ads

กำแพงเพชร-สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด

 

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 ที่สนามวอลเลย์บอลชายหาด เทศบาลตำบลลานกระบือ ว่าที่ร้อยตรี ธาริน  อยู่ครอบ  รองนายกเทศมนตรีตำบลลานกระบือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชาย  และมีนางสาวสุรัชดา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และเยาวชน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

* การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด และพัฒนาศักยภาพของตนเองให้พัฒนายิ่งๆขึ้นไป ซึ่งเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด โดยกิจกรรมการฝึกทักษะกีฬาวอลเลย์บอลชายหาด ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2563 กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเอง และช่วยบรรเทาปัญหาในสังคมของชาติให้พ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคี และความมีน้ำใจให้เกิดในพื้นที่ต่อไป** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน

 

///////////////////////////////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.