Header Ads

กำแพงเพชร-สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิก

 

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี บรมราชาภิเษกพุทธศักราช 2562 นายไพโรจน์  พุ่มไพศาลชัย  นายกเทศมนตรีตำบลปากดง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการเล่นกีฬาในส่วนภูมิภาคจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปีงบประมาณ 2563 กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิก และนางสาวสุรัชดา มาเมตตา ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวรายงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนที่สนใจสุขภาพเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้


* การจัดกิจกรรมในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้ออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬาเป็นการกระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาภายในจังหวัด โดยกำหนดกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายแอโรบิก ระหว่างวันที่ 1 ถึง 30 กันยายน 2563  กีฬาเป็นสื่อในการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ตนเอง และช่วยบรรเทาปัญหาในสังคมของชาติให้พ้นวิกฤตการณ์ต่างๆ ซึ่งจะเป็นการสร้างความมีระเบียบวินัย ความสมัครสมานสามัคคี และความมีน้ำใจให้เกิดในพื้นที่ต่อไป
** ข้อมูลภาพข่าว : สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดกำแพงเพชร /นายชูศักดิ์ อ้อยเฮิง รายงาน


ขับเคลื่อนโดย Blogger.