Header Ads

โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ ตรวจคัดกรองหาเชื้อโควิด-19 ให้กับ นักกีฬาฟุตบอล สี่แคว​ City ก่อนถึงฤดูแข่งขัน

 

วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. นายแพทย์อภิชาต วิสิทธิ์วงษ์  รองผู้อำนวยการฝ่ายการแพทย์ โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครสวรรค์​ ร่วมกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 3 นครสวรรค์ ต้อนรับนักกีฬาฟุตบอลอาชีพสี่แคว ซิตี้ ขอจังหวัดนครสวรรค์​ ในการตรวจคัดกรองเก็บตัวอย่างหาเชื้อโควิด-19 ช่วงก่อนเปิดฤดูกาลการแข่งขันที่จะถึงนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในการเก็บตัวอย่างในโพรงจมูก และตัวอย่างน้ำลายของทีมนักกีฬาฯ จำนวน 35 คน และกรรมการผู้ตัดสิน 9 คน รวมทั้งสิ้น 44 คน ณ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์​ อำเภอเมือง​ จังหวัดนครสวรรค์​

ทั้งนี้ คลินิกไข้หวัด โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์นครสวรรค์​ได้รับพระราชทาน “ห้องตรวจหาเชื้อ” เพื่อปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ ประชาชน ให้ปลอดภัยจากเชื้อโควิด-19

!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์.news13(0619525644)!!!!! 

ขับเคลื่อนโดย Blogger.