Header Ads

สบอ. 12(นครสวรรค์) ติดยศประดับบ่า นำปฎิญาณตน เพื่อเป็นพนักงานข้าราชการที่ดี และจัดปฐมนิเทศน์ เสริมความรู้ เสริมคุณธรรม ให้กับพนักงานราชการบรรจุใหม่ จำนวน 37 ราย

 วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) นำผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม ร่วมกัน ติดยศประดับบ่า ให้กับพนักงานราชการบรรจุใหม่ ของสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ประกอบด้วยพนักงานราช ตำแหน่งพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวน 36 รายพนักงานราช ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย รวมเป็นจำนวน 37 ราย 


หลังจากได้ทำการติดยศประดับบ่า เสร็จ ผู้อำนวยการ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) ได้นำนโยบายของ  นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่มีนโยบายชัดเจน ว่า เจ้าหน้าที่ในสังกัดทุกคนห้ามเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งทางตรงและทางอ้อมกับการตัดไม้ บุกรุกพื้นที่ และ ล่าสัตว์ อย่างเด็จขาด นำมาแจ้งให้พนักงานราชการทุกคนทราบและนำไปปฎิบัติ และเพิ่มเติมกำชับว่า ถ้า ผอ. สบอ. 12(นครสวรรค์) ทราบว่ามีผู้ใดเข้าเกี่ยวข้องกับการตัดไม้ บุกรุกพื้นที่ และ ล่าสัตว์ จะลงโทษอย่างหนัก ตั้งแต่โทษสั่งย้าย จนถึงตั้งกรรมการสอบ หากผลการสอบออกมาว่า มีความผิดชัดแจ้ง จะต้องถูกไล่ออก

จากนั้น นางสาววีรยา โอชะกุล ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า  นำพนักงานบรรจุใหม่ทั้ง 37 ราย กล่าวปฎิญาณตน เพื่อเป็นพนักงานข้าราชการที่ดี ที่ต้องมีหน้าที่ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า เพื่อส่งต่อให้ลูกหลานในอนาคตต่อไปให้ได้ ต่อหน้าอนุสาวรีย์สืบ นาคะเสถียร ที่ท่านได้สละชีพเพื่อปกป้องป่า ในวันที่ 1 กันยายน เมื่อ 30 ปี ที่แล้ว ซึ่งตรงกับวันจัดงานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร พอดีและวันนี้ วันที่ 2 กันยายน 2563 สบอ. 12(นครสวรรค์) ได้จัดให้มีการปฐมนิเทศน์ พนักงานราชการบรรจุใหม่ เพื่อให้ทราบระเบียบการปฎิบัติหน้าที่ราชการ ข้อกฎหมาย จรรยาบรรณ รวมถึงการครองตัว คร องตน  ณ ห้องประชุม สบอ. 12(นครสวรรค์) โดยหลังจากจบการปฐมนิเทศน์ จะแจ้งคำสั่งมอบหมายให้ไปปฎิบัติงานในสนามตามกรอบโครงสร้างของหน่วยงาน ให้พนักงานราชการบรรจุใหม่ ทราบ โดยตั้งแต่วันที่ 3 กันยายน 2563 เป็นต้นไป ให้ ไปรายงานตัวเริ่มปฏิบัติงานในหน่วยงานสนามของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เพื่อทำหน้าที่ปกป้อง คุ้มครองผืนป่า สัตว์ป่า แทนคนไทยทุกคนต่อไป
!!!!!! อัมพณ  จับศรทิพย์​ 0619525644!!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.