Header Ads

ชมรมตะกร้อชุมแสงจัดการแข่งขันเซปักตะกร้อชุมแสงคัพ ครั้งที่ 1 ณ.สนามกีฬาชุมแสงร่วมใจ จังหวัดนครสวรรค์

  

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อเวลา 11.00 น ณ. สนามกีฬาชุมแสงร่วมใจ ในเขตเทศบาลเมืองชุมแสง นายศรชัย อธิปฏิเวชช นายกเทศมนตรีเมืองชุมแสง เป็นประธานเปิดการแข่งขัน เซปักตะกร้อชุมแสงคัพ ครั้งที่ 1 เนื่องด้วยชมรมตะกร้อ เมืองชุมแสง ได้จัดโครงการแข่งขัน เซปักตะกร้อ ในวันที่ 27 กันยายน 2563 โดยใช้ชื่อโครงการว่า"เซปักตะกร้อ ชุมแสงคัพ ครั้งที่ 1" เพื่อจัดหารายได้ให้กับชมรมตะกร้อ เมืองชุมแสง เพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในการทำกิจกรรมของชมรมตะกร้อ เมืองชุมแสงและเพื่อนำไปทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมส่วนรวม เช่น จัดซื้ออุปกรณ์กีฬาเพื่อรณรงค์ส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพ และเพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักความสามัคคีในหมู่คณะ และมีการสนับสนุนให้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ 

ซึ่งในกิจกรรมมี นายไพฑูรย์ อินทร์นาง นายปัญญา คล้ายแสง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกยไชย และคณะกรรมการชมรมกีฬาตะกร้อ เมืองชุมแสง และผู้สนับสนุน เข้าร่วมในพิธี หลังจากนั้นมีการมอบรางวัลให้กับนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันเซปักตะกร้อในครั้งนี้
!!!!! อัมพณ จับศรทิพย์​ news13(0619525644)!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.