Header Ads

เมืองปากน้ำโพ จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทยทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ บริเวณจุดบำบัดน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยวใหม่ ในเขตเทศบาลนครนครสวรรค์วันนี้ ( 2 สิงหาคม 2563 ) เวลา 14.00  น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาในวันสำคัญของชาติไทย ณ ลานอเนกประสงค์ติดโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำตันแม่น้ำเจ้าพระยา อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสรรค์ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ พลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย นายอำเภอเมือง นายจิตตเกษมณ์ นิโรจน์ธนรัฐนายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์ พลตำรวจตรีสุกฤษฎิ์ บุญทรง ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครสวรรค์ พันเอกสุรจิตร สุขีเฆม รอง ผอ.รมน.จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ จิตอาสา เข้าร่วมในกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 เจ้าหน้าที่พร้อมจิตอาสาพระราชทาน จาก มทบ 31 นำรถน้ำ ฉีด กวาดล้าง ทำความสะอาดไปตามเส้นทางขึ้นไปถึงตลาดสะพานดำ กลุ่มที่ 2 เจ้าหน้าที่พร้อมจิตอาสาพระราชทาน จากเทศบาลนครนครสวรรค์ นำรถน้ำฉีด กวาดล้าง ทำความสะอาดไปตามเส้นทางเลียบริมน้ำไปทางตลาดสดเทศบาลฯ และกลุ่มที่ 3 จิตอาสาพระราชทาน ร่วมกันทำความสะอาดลานอเนกประสงค์ บริเวณจุดบำบัดน้ำเสียแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเขตเทศบาล
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.