Header Ads

ค่ายเสนาณรงค์ ห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ


วันที่ 6 ส.ค.63,1130 พล.ต.อดิศักดิ์ ประชากิตติกุล ผบ.มทบ.42 และภริยา ร่วมกับ ร.5, ร.5 พัน 1,รพ.ค่ายเสนาณรงค์, ศฝ.นศท.มทบ.42, ข้าราชการและสมาชิกแม่บ้านค่ายเสนาณรงค์ ร่วมใจกันจัดกิจกรรมดูแลผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2563 ณ มูลนิธิจงฮั่วสงเคราะห์คนชราอนาถา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้จัดเลี้ยงอาหารเที่ยงให้กับผู้สูงอายุ พร้อมมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตประจำวัน
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้คนไทยตระหนักถึงความรัก ห่วงใยและใส่ใจผู้สูงอายุในครอบครัว เพราะผู้สูงอายุคือสัญลักษณ์ของความรัก ความอบอุ่นความมั่นคงของครอบครัวและสังคมไทยของเรามาแต่ช้านาน
!!!!จ.ส.ต.อนันต์  เฝ้าสันเทียะ  ประชาสัมพันธ์ มทบ.42!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.