Header Ads

ผวจ.อุบลฯ ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำ ณ ลำน้ำลำโดมใหญ่ เตือนประชาชนติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด

นายสฤษดิ์  วิฑูรย์  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วยนายอุทัย  ทองเดช   รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและหัวหน้าส่วนราชการพร้อมทั้งในอำเภอพิบูลมังสาหารได้ลงพื้นที่สำรวจสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำลำโดมใหญ่ ที่ อำเภอพิบูลมังสาหารและ อำเภอสว่างวีระวงศ์เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์น้ำและ สำรวจ สิ่งกีดขวางทางระบายน้ำ รวมทั้งตลิ่งลุ่มน้ำดังกล่าว รวมทั้งตรวจสภาพน้ำ และ ความก้าวหน้าการติดตั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อนำน้ำขึ้นไปใช้ด้านการเกษตร ในลำโดมใหญ่ รวมทั้งสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำมูล เพื่อติดตามและแจ้งเตือนภัยให้กับพี่น้องประชาชน พร้อมในการรับมือสู้ภัยน้ำท่วมที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ในเร็วๆนี้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี และกล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมความพร้อมในการรับมือน้ำท่วมถอดบทเรียน ภัยน้ำท่วมเมื่อปีที่ผ่านมา ได้สำรวจปริมาณน้ำจาก แม่น้ำสายต่างๆซึ่งประกอบด้วยแม่น้ำมูล แม่น้ําชี ลำเซบก ลำเซบาย และลำโดมใหญ่ ซึ่งปริมาณน้ำอย่างต่ำกว่า ปีที่ผ่านมาในเดือนเดียวกัน จังหวัดอุบลราชธานีได้เตรียมแผนปฏิบัติการ ซักซ้อม รับมือกับภัยน้ำท่วม  ระดมสรรพกำลัง คน คนจากเตรียมวัสดุอุปกรณ์ รถยนต์ เรือ เครื่องสูบน้ำสถานที่อพยพ การสื่อสารการแจ้งเตือนภัย เพื่อให้ประชาชนที่บริเวณที่ประสบภัยน้ำท่วมได้มีประสบการณ์ในการที่จะอพยพสิ่งของซึ่งขณะนี้ก็ได้เตือนให้พี่น้องประชาชนเตรียมนำสิ่งของขึ้นไว้ในที่สูงอย่าประมาท โดยได้นำ Application มาใช้ในการเตือนภัย เพื่อเป็นการแก้แล้ง เก็บฝน ปีงบประมาณ 2563 ได้ ปรับปรุงอ่างเก็บน้ำ การทำแก้มลิงเพิ่มจำนวนมากขึ้น เพื่อที่จะดึงน้ำที่ไหลมารวมกันที่จังหวัดอุบลราชธานีไปใช้ประโยชน์ตลอดทั้งปี  ซึ่งสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ถึงร้อยละ 70 และเขื่อนอ่างเก็บน้ำที่ รองรับน้ำได้น้อยได้มีการขยายพื้นที่บริเวณกว้างมากขึ้นเช่น อ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ ,อ่างเก็บน้ำสระสมิง ที่อำเภอเหล่าเสือโก้ก สำหรับการสร้างแก้มลิงแก้แล้ง เก็บฝน เพื่อดึงน้ำไว้ใช้ 5 แห่ง คาดว่าพี่น้อนงประชาชนจะได้ประโยชน์มากกว่าแห่งละพันครัวเรือน  รวมทั้งสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า และย้ำเตือนให้พี่น้องประชาชน เฝ้าระวังเกาะติดสถานการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด 

สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำรวมทั้งในแหล่งน้ำต่างๆ ขณะนี้แม่น้ำโขงด้านจังหวัดหนองคายได้มีปริมาณเพิ่มมากขึ้น สำหรับแม่น้ำชีก็มีพื้นที่ของจังหวัดยโสธรบางส่วนที่ถูกน้ำท่วมไปบ้างแล้ว สำหรับปริมาณน้ำที่แม่น้ำมูล ขณะนี้อยู่ที่ 108 เมตร หากระดับน้ำ 112 เมตร ล้นตลิ่ง เตรียมอพยพสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงทันที///ส.ปชส.อุบลราชธานี/ข่าว/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.