Header Ads

ศรีสะเกษ ตัวแทนชาวบ้านโนนป่ายางบุกพบ นิพนธ์ ชื่นตา ขอให้ตรวจสอบที่ดินโนนป่ายาง ยุติการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศเนื่องจากชาวบ้านมีความเคลือบแคลงในการปฏิบัติต่อบุคคลในพื้นที่เดียวกันอย่างไม่เท่าเทียมกันเมื่อเวลา 20.45 น. วันที่ 3 ส.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่โรงแรมแกลเลอรี่ ดีไซน์ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ      นางนวลฉวี   ศรีพล  อายุ 61 ปี อยู่บ้านเลขที่ 79/1 หมู่ 11 บ้านโนนสำนัก ต.หญ้าปล้อง อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ พร้อมด้วยตัวแทนชาวบ้านซึ่งเป็นตัวแทนจาก 8 หมู่บ้าน 2 ตำบล ประกอบด้วย บ้านโนนแย้ บ้านโนนหล่อ บ้านโนนแดง บ้านเพียนาม หมู่ 3 บ้านเพียนาม หมู่ 9 บ้านโนนสำนัก ชุมชนโนนสำราญ ชุมชนกุดหวาย ในเขต  ต.หญ้าปล้อง และ ต.หนองไผ่ ของ อ.เมืองศรีสะเกษ ซึ่งมีชาวบ้านอาศัยอยู่ในเขตโนนป่ายาง ประมาณ 20,000 คน ได้มาเข้าพบ นายนิพนธ์  ชื่นตา  ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย และคณะทำงานประกอบด้วย นายวัชรินทร์  สีสวย  นายอำนาจ  จำปาทอง  นายวัชรินทร์ สุทาบุญ  เพื่อยื่นหนังสือ ขอให้ตรวจสอบสถานะความเป็นที่ดินของรัฐในพื้นที่โนนป่ายาง ต.หญ้าปล้อง และ ต.หนองไผ่ และยุติการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศตามมาตรการพิสูจน์ของบุคคลในที่ดินของรัฐ 

นางนวลฉวี   ศรีพล  อายุ 61 ปี ตัวแทนชาวบ้านโนนป่ายาง  กล่าวว่า พวกตนได้ร่วมกันเรียกร้องที่ดินทำกินโนนป่ายางที่ได้อาศัยเป็นที่ดินทำกินและอยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2450 แต่ว่าพอถึง ปี 2468 ทางราชการได้ขีดเส้นให้โนนป่ายางเป็นที่ทำเลเลี้ยงสัตว์สาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง จำนวน 4,125 ไร่ ทั้งที่มีชาวบ้านอาศัยทำกินและเป็นที่อยู่อาศัยมานานหลายชั่วอายุคนร่วม 100 ปีแล้ว  ต่อมาได้มีหนังสือจากกรมที่ดินเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. 62 แจ้งว่า พื้นที่ป่าสาธารณะประโยชน์โนนป่ายาง ไม่มีขอบเขตจริงตามที่ได้ขึ้นทะเบียนเอาไว้ อีกทั้งพื้นที่ 1,500 ไร่ที่กำหนดขึ้นมาใหม่ก็ไม่มีพื้นที่ขอบเขตเช่นเดียวกัน ซึ่งขั้นตอนต่อไปทางราชการจะนำเอาภาพถ่ายทางอากาศมาตรวจสอบเพื่อสรุปรายงานกรมที่ดินต่อไปนั้น ชาวบ้านโนนป่ายางทุกคนไม่ยอมรับภาพถ่ายทางอากาศเพราะว่า สภาพพื้นที่โนนป่ายางยังมีความคลาดเคลื่อนไม่ตรงตามข้อเท็จจริง พวกตนจึงขอให้ยุติการอ่านแปลภาพถ่ายทางอากาศตามมาตรการพิสูจน์ของบุคคลในที่ดินของรัฐ ในพื้นที่ ต.หญ้าปล้องและ ต.หนองไผ่ ที่ทาง จ.ศรีสะเกษอ้างว่า ได้ดำเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ คำสั่ง เนื่องจากว่า ชาวบ้านมีความเคลือบแคลงในการปฏิบัติต่อบุคคลในพื้นที่เดียวกันอย่างไม่เท่าเทียมกัน เพื่อขอให้นายนิพนธ์ ได้ให้การช่วยเหลือโดยด่วนด้วย

ทางด้าน นายนิพนธ์  ชื่นตา  ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  ปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า  เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องนี้  ตนจะได้เชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาประชุมร่วมกันในวันที่ 4 ส.ค. 63 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมที่ว่าการ อ.เมืองศรีสะเกษ  ทั้งนี้เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจนถูกต้องตามพยานหลักฐานข้อเท็จจริงจากทุกฝ่ายที่มีอยู่  จากนั้น ตนและคณะจะลงไปดูพื้นที่จริงที่โนนป่ายาง เพื่อดูพื้นที่จริงจะได้เป็นข้อมูลไปรายงานให้ พล.อ.อนุพงษ์  เผ่าจินดา รมว.กระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบเพื่อจะได้พิจารณาสั่งการให้มีการแก้ไขเรื่องนี้เป็นการช่วยเหลือชาวบ้านโนนป่ายางตามระเบียบกฎหมายอย่างเร่งด่วนต่อไป
ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.