Header Ads

การเฝ้าระวังโรคและภัยสุขภาพรายสัปดาห์


วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 แถลงข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำสัปดาห์ ครั้งที่ 95 ณ ร้านกาแฟ ริมบัว คาเฟ่ กรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พันเอก รุ่งคุณ มหาปัญญาวงศ์ โฆษกกองทัพภาคที่ 3/กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 3 พร้อมด้วย พันเอก นายแพทย์ วิโรจน์ ชนม์สูงเนิน รองโฆษกฯ เป็นผู้แถลงข่าวฯ มีสาระสำคัญดังนี้.-
  จากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พบว่าสถานการณ์โรคไข้เลือดออก ในประเทศไทยในปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 21 กรกฎาคม 2563) พบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกแล้ว 31,438 ราย เสียชีวิต 21 ราย ซึ่งกลุ่มอายุที่พบอัตราป่วยมากที่สุดคือ 15–24 ปี รองลงมาคือกลุ่มอายุ 10-14 ปี ส่วนจังหวัดที่พบอัตราป่วยสูงสุดในช่วง 4 สัปดาห์ที่ผ่านมา คือ แม่ฮ่องสอน รองลงมาคือ ชัยภูมิ และเลย
 สำหรับการติดต่อและการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก คาดว่าในช่วงนี้มีโอกาสพบผู้ป่วยเพิ่มขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศในช่วงนี้ที่เป็นฤดูฝน ฝนตกอย่างต่อเนื่อง อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะและวัสดุต่างๆ เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของยุงลาย ปัจจุบันไข้เลือดออกมี4 สายพันธ์ อาการมีตั้งแต่ไข้ต่ำๆ ปวดท้อง อาเจียน  มีจ้ำเลือด และเลือดออก จนถึง เสียชีวิต
แม่ทัพภาคที่ 3/ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองทัพภาคที่ 3 ได้มอบหมายให้โรงพยาบาลทหารทั้ง 10 แห่ง ในพื้นที่ภาคเหนือ ได้ดำเนินการประชาสัมพันธ์เพื่อเฝ้าระวังโรค ทั้งนี้ แนะนำให้มีการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายบริเวณบ้านและชุมชน ตามมาตรการ “3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค” ดังนี้.-
1. เก็บบ้านให้สะอาด เช่น พับเก็บเสื้อผ้าใส่ในตู้หรือแขวนให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีมุมอับทึบเป็นที่เกาะพักของยุงลาย
2. เก็บขยะที่อยู่บริเวณรอบบ้าน เก็บภาชนะใส่อาหารหรือน้ำดื่ม ใส่ถุงดำลงถังขยะ
3. เก็บน้ำ  เก็บภาชนะที่ใส่น้ำเพื่ออุปโภค บริโภค ต้องปิดฝาให้มิดชิด ล้างคว่ำภาชนะใส่น้ำ และเปลี่ยนน้ำในกระถางหรือแจกันทุกสัปดาห์ ป้องกันไม่ให้ยุงลายวางไข่ ซึ่งจะสามารถป้องกัน 3 โรค คือ
  1) โรคไข้เลือดออก
  2) โรคติดเชื้อไวรัสซิกา
  3) โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา
ปัจจุบันมีวัคซีนป้องกันไข้เลือดออกแล้ว  การรับvaccine สามารถรับได้ทั้งคนที่เคยเป็นโรคและยังไม่เคยเป็นโรคไข้เลือดออก  อายุที่แนะนำคือ9-45ปี แต่ต้องอยู่ในพื้นที่ระบาด เนื่องจากvaccineไม่สามารถป้องกันได้100%  ขึ้นอยู่กับการพิจรณาของแพทย์ เนื่องจากมีข้อห้ามการฉีดในบางกรณี
วิธีที่ดีที่สุดไม่ให้ป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก  ต้องป้องกันไม่ให้ยุงกัด โดยสวมใส่เสื้อแขนยาวและกางเกงขายาว, การใช้สารไล่ยุงชนิดต่างๆ เช่น DEET, การใช้กลิ่นกันยุง เช่น ตะไคร้ หรือสารเคมีอื่นๆ นอนในมุ้ง
ทั้งนี้ หากพี่น้องประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือ มีอาการบ่งชี้ของโรค คือ มีอาการไข้สูง, ปวดศีรษะ,   ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อ, หน้าแดง, มีผื่น, มีรอยจ้ำเลือดหรือจุดเลือดออกตามลำตัว แขน ขา, เบื่ออาหาร, จุกแน่นลิ้นปี่ หรือสงสัยว่าป่วยด้วยโรคไข้เลือดออก ขอให้ได้ไปพบแพทย์ ณ โรงพยาบาลทหาร หรือโรงพยาบาลในสังกัดของกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านโดยเร็ว หรือสอบถามข้อมูลได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.