Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ร่วมในกิจกรรม บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน
วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 (09.00 น.) นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” จังหวัดน่าน ครั้งที่ 7/2563 และโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีนายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน  ณ หอประชุมโรงเรียนสารทิศวิทยา ต.ยาบหัวนา อ.เวียงสา จ.น่าน
ในการนี้ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ได้นำกิจกรรม "ศูนย์บริการให้คำปรึกษาเพื่อเพิ่มผลิตภาพแรงงาน", การเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่อง, การซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า ตลอดจนการประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน

!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.