Header Ads

ศรีสะเกษ มูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนาช่วยเหลือชาวบ้านผู้ยากไร้ ร่วมกับ อบต.โคกตาลสร้างบ้านและมอบถุงยังชีพให้ผู้ยากไร้เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเมื่อวันที่ 7 ส.ค.2563  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  ที่บ้านเลขที่ 10 บ้านโคกทราย หมู่ 13 ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ นายอรรถพล   อรรคบุตร นายอำเภอภูสิงห์ ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีส่งมอบบ้าน “โครงการบ้านผู้ยากไร้” เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม  2563 และเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  12  สิงหาคม 2563  เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่  สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี   ซึ่งบ้านหลังนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมกับ อบต.โคกตาล และชมรมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอภูสิงห์  ได้ร่วมกันจัดสร้างขึ้นเพื่อมอบให้แก่ นางสาวปริศนา  มากมณี  ชาวบ้านโคกทราย  ซึ่งเป็นผู้สูงอายุ มีอาชีพรับจ้างทั่วไป   มีฐานะยากจนมาก   

โดยนายอำเภอภูสิงห์ได้มอบพระบรมฉายาลักษ์พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และมอบทะเบียนบ้านให้แก่นางสาวปริศนา  มากมณี ซึ่งในโอกาสเดียวกันนี้ พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ได้มอบถุงยังชีพ ข้าวสาร ผ้าห่มกันหนาวและเงินสดจำนวน 5,000 บาท ให้แก่ นางสาวปริศนา  มากมณี  พร้อมทั้งได้มอบถุงยังชีพให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเขต ต.โคกตาลจำนวน 160 ครอบครัว  และได้มอบรถเข็นล้อเลื่อนจำนวน 2 คันให้แก่ อสม. ต.โคกตาล และมอบเตียงคนไข้จำนวน 1 หลังและรถเข็นล้อเลื่อนจำนวน 2 คัน ให้แก่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโคกตาล โดยมีนายบัวลอย  สำรวย นายก อบต.โคกตาล พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ  ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมเป็นเกียรติในพิธีมอบบ้านและได้ร่วมกันมอบเงินช่วยเหลือค่าครองชีพและเครื่องอุปโภคบริโภคให้แก่นางสาวปริศนาด้วย 

พระครูโกศลสิกขกิจ หรือหลวงพ่อพุฒ   วายาโม ประธานมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา เจ้าคณะอำเภอภูสิงห์ (ธ.)และเจ้าอาวาสวัดไพรพัฒนา กล่าวว่า  มูลนิธิหลวงปู่สรวงได้ร่วมกับ อบต.โคกตาล และทุกส่วนราชการของ อ.ภูสิงห์ ได้ร่วมกันก่อสร้างบ้านชั้นเดียวก่อด้วยอิฐบล็อคหลังคามุงด้วยสังกะสีสันไทย มั่นคงแข็งแรง ใช้งบประมาณในการก่อสร้างจำนวนประมาณ 200,000 บาท มอบให้แก่ นางสาวปริศนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ต.โคกตาล เพื่อให้ผู้ยากไร้ได้รับการช่วยเหลือมีที่อยู่อาศัยและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น  เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัวและชุมชน อาตมาภาพขอชื่นชม อบต.โคกตาล ที่ถือได้ว่า เป็นต้นแบบในการสร้างบ้านมอบให้แก่ผู้ยากไร้มาอย่างต่อเนื่องหลายหลังมากแล้ว  โดยมูลนิธิหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา ได้ร่วมสมทบเงินพร้อมด้วยวัสดุในการก่อสร้าง มูลค่าประมาณ 100,000 บาทเพื่อใช้ในการก่อสร้างบ้านหลังนี้  ทั้งนี้เพื่อเป็นการบูรณาการทำงานร่วมกัน เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี ต่อสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  ซึ่งเป็นศูนย์ร่วมจิตใจของชาวไทยทั้งชาติ////////ศิริเกษ   หมายสุข  อัมภณ  จับศรทิพย์///
ขับเคลื่อนโดย Blogger.