Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวกับมาให้ตื่นตาตื่นใจอีกครั้ง กับงานเสด็จประพาสต้น ชมพุลสุดอลังเจิดจ้าเหนือท้องฟ้าลุ่มแม่น้ำปิง

    ณ วัดเขาดินใต้ และตลาดเจ้าค่ะ ได้จัดการแข่งขันประกวดการจุดพุล โดยมี 10 จังหวัด​ ที่ลงการแข่งขัน ณ​ บริเวณริมแม่น้ำปิง โดยภายในงานมีนักท่องเที่ยว​ ประมาณ​ 20'000 กว่าคน​ ได้ชมการแสดงพุลสุดยิ่งใหญ่ ของอำเภอเก้าเลี้ยว ประกอบเทคนิคแสง สี เสียง ยาวไปตามแนวแม่น้ำปิง หน้าตลาดเจ้าค่ะ พร้อมทั้งชิม​ อาหาร ขนมไทยๆ ที่ตลาดเจ้าค่ะ​ โดยมี นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ ว่าที่ร้อยตรีปรีชา พลับน้อย ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ นายสัญญา นิลสุพรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขต​ 3  นครสวรรค์ นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ ผอ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายวัฒนากร ผิวผ่องนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน พันตำรวจเอกนิติศักดิ์ แก้วอ้น ผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรเก้าเลี้ยว หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมชมการประชันความสวยงามของการจุดพุล​ของแต่ล่ะจังหวัดกันอย่างหนาแน่น

งค์

ซึ่งในปีนี้อำเภอเก้าเลี้ยว ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน จัดงานเสด็จประพาสต้น พระพุทธเจ้าหลวง มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2563 โดยจะจัดทุกๆเดือนสิงหาคมของทุกปี ณ วัดเขาดินใต้ ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสต้น สาเหตุที่เรียกว่า "ประพาสต้น" นั้น เนื่องจากเมื่อเวลาจะประพาสแล้วไม่อยากให้ใครรู้ว่าจะเสด็จไป เพื่อใกล้ชิดกับประชาราษฎร์มากขึ้น ในการเสด็จฯ จะทรงเรือมาดเก๋ง 4 แจว 1 ลำ แต่เรือลำเดียวไม่พอบรรทุกเครื่องครัว จึงทรงซื้อเรือมาดประทุน 4 แจว ที่แม่น้ำอ้อมแขวง จังหวัดราชบุรี 1 ลำ โปรดให้ เจ้าหมื่นเสมอใจราช เป็ผู้คุมเครื่องครัวไปในเรือนั้น เจ้าหมื่นเสมอใจราชมีชื่อเรียกว่า "อ้น" จึงทรงดำรัสเรียกเรือลำนั่นว่า "เรือตาอ้น" เรียกเร็ว ๆ จึงกลายเสียงเป็น "เรือต้น" ในปีนี้ งานเสด็จประพาสต้นพระพุทธเจ้า มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2563 ในพื้นที่นครสวรรค์ ซึ่งไฮไลท์ในการจัดกิจกรรมของแต่ล่ะแห่งจะแตกต่างกันไป​ และในงานวันนี้ ทางคณะกรรมการจัดงานเสด็จ​ประพาสต้นได้เพิ่ม​ จุดคัดกรอง เพื่อทำการตรวจ ประชาชนที่เข้ามาชมงาน ตามมาตราการ ของจังหวัดนครสวรรค์​อีกด้วย

//////อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644/////

ขับเคลื่อนโดย Blogger.