Header Ads

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ บริจาคโลหิต เนื่องในวันรพีวันที่ 3 สิงหาคม 2563 เมื่อเวลา 09.00 น. ณ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ นายจีระพัฒน์ พันธุ์ทวี อธิบดีผู้พิพากษาศาลแรงงานภาค 6 พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการกระทรวงยุติธรรม ประชาชนทั่วไป ร่วมบริจาคโลหิต ให้ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เนื่องในโอกาสวันรพี ซึ่งเฉพาะ 80 ท่านแรก ที่บริจาคโลหิตในวันรพี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ จะมอบเสื้อโปโลวันรพี เป็นที่ระลึกอีกด้วย


"วันรพี"(7 สิงหาคม ของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น"พระบิดาแห่งกฏหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฏหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นประโยชน์ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ ชื่อของวันรพีมาจากพระนามเดิมของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ คือ พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ ทรงเป็รพระราชโอรสองค์ที่ 14 ในสมเด็จพระปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ซึ่งประสูติแต่เจ้าจอมมารดาตลับ เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2417


///////อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644///////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.