Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีวันนี้( 28 สิงหาคม 2563) เวลา 14.00 น.  นายประทีป ตระกูลสา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขึ้นประดิษฐานที่แท่นพระสาทิสลักษณ์ ฯ ในงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2563 นี้  ตั้งแต่เวลา 10.00-21.00 น.  ณ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองสัตว์และเกษตรกรรมที่ 3  กรมการสัตว์ทหารบก ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์  โดยในงานมีกิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งนิทรรศการด้านอาหารปลอดภัย การผลิตสัตว์ การแสดงพันธุ์สัตว์  การจำหน่ายสินค้าปลอดภัย จากกลุ่มเกษตรกรและกลุ่มแม่บ้าน  การแสดง และดนตรีตลอดงาน

ทั้งนี้ การจัดประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ประกอบด้วยการประกวดโคเนื้อลูกผสมสายเลือดยุโรป การประกวดแพะเนื้อ การประกวดโคเนื้อพันธุ์บราห์มัน การประกวดไก่พื้นเมือง การประกวดกระบือ และ กิจกรรมการแสดงโชว์สุนัขแสนรู้ พร้อมโชว์ความสามารถพิเศษ จึงขอเชิญเที่ยวงานมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี 2563 แบบ New Normal    28-30 สิงหาคม นี้บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก อ.เมืองจังหวัดนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์


///// อัมพณ จับศรทิพย์​ 0619525644/////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.