Header Ads

ชลประทานเร่งสูบน้ำปิงใส่คลองชลประทานช่วยนาข้าว

ชลประทานนครสวรรค์เร่งตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำปิงใส่คลองในระบบชลประทาน  หลังชาวนาในพื้นที่อำเภอบรรพตพิสัยเดือดร้อนหนักระดับน้ำปิงต่ำจนไม่มีน้ำไหลเข้าสู่ระบบ ชาวนาในพื้นที่ตำบลท่างิ้ว ตำบลหูกวางและตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์  เร่งช่วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปฏิบัติการเครื่องจักรกลสูบน้ำนครสวรรค์  ติดตั้งเครื่องสูบน้ำจากแม่น้ำปิงเข้าคลองชลประทานตั้วเกาส่งต่อไปยังพื้นที่นาข้าวทั้งสามตำบลที่กำลังขาดแคลนน้ำอย่างหนัก  หลังในพื้นที่ฝนทิ้งช่วงมายาวนานจนนาข้าวนับหมื่นไร่ขาดน้ำใกล้จะเสียหายทั้งหมด  

จากการเปิดเผยของนายอมรินทร์ พิลึก  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์บอกว่า   ในขณะนี้ชาวนาในพื้นที่กำลังเดือดร้อนหนักโดยเฉพาะตำบลอ่างทองที่อยู่ห่างไกลจากแม่น้ำปิงประมาณ 8 กิโลเมตร  เกษตรกรในพื้นที่ไม่มีน้ำสูบใส่นาข้าวเนื่องจากน้ำในคลองสาธารณะแห้งขอด เพราะระดับน้ำแม่น้ำปิงต่ำกว่าตลิ่งจึงทำให้น้ำไม่สามารถไหลเข้าสู่คลองชลประทานได้  ประกอบกับฝนที่มีปริมาณน้อยและทิ้งช่วงอย่างยาวนาน

ล่าสุดได้ร้องขอเครื่องจากชลประทานจังหวัดนครสวรรค์ 3 เครื่อง  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว 1 เครื่องและ ขนาด 12 นิ้ว 2 เครื่อง  มาติดตั้งเพื่อสูบน้ำช่วยชาวนาในพื้นที่อย่างเร่งด่วน  โดยจะทำการสูบเป็นระยะเวลา 20 วันซึ่งคาดว่าจะสามารถบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวนาได้


!!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.