Header Ads

ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมืองตลาดต้องชม"ตลาดท่าเรือคลองคาง" ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จัดงาน ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน โดยมี นายชัชวาล ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายประดิษฐ์ ภู่พัด พาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ พ่อค้า แม่ค้า ประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ นางวรรณภรณ์ เกตุทัด ผู้ตรวจการกระทรวงพาณิชย์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "ช้อป ชิม เพลิน เดินตลาดชุมชน" ณ ตลาดท่าเรือคลองคาง ตำบลบึงเสนาท อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
 ตลาดน้ำท่าเรือคลองคาง เป็นตลาดวิถีชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งถือได้ว่ามีทำเลที่ตั้งเหมาะสม ไม่ไกลจากตัวเมืองมากนัก เพียงข้ามสะพาน อีกฝั่งแม่น้ำ นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับ พาสาน จุดแลนด์มาร์ค สำคัญของจังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งตลาดท่าเรือคลองคาง เกิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือระหว่างคนในชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่น เพื่อให้คนในชุมชน และชาวบ้านในพื้นที่มีอาชีพเสริม ในการประกอบหารายได้ และที่สำคัญเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครสวรรค์อีกด้วย สำหรับเอกลักษณ์ของตลาดท่าเรือคลองคาง คือการจัดเตรียมที่นั่งเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีหลากหลาย มีทั้งโต๊ะ แพลอยน้ำ และที่สำคัญมุมห้อยขาริมน้ำ นั่งชิมอาหารพร้อมกับบรรยากาศที่บริสุทธิ์ และความสวยงามในยามเย็น ของแม่น้ำปิง

!!!!!  อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644  !!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.