Header Ads

สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ฝึกผู้มีผลกระทบจากไวรัสโควิด 19ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นางชัญญาพัชญ์ สุนทรพลเชฏฐ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 8 นครสวรรค์ ดำเนินการฝึกอบรมโครงการยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สาขาการบำรุงรักษารถยนต์  จำนวน 25 คน  ระหว่างวันที่ 29 - 31 กรกฏาคม 2563 ณ บริษัท ไทย ไชน่า นันเฟอรัชเมทัลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตำบลหนองกลับ อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งได้รับความสนใจจากบริษัท ได้เข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าว


ศิริยศ ยั่งยืนศิริ สพร.8 นว/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.