Header Ads

กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนวัดน้ำริดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์กองทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ มณฑลทหารบกที่ 35, บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนวัดน้ำริดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์     

-----------------------------

วันที่ 28 สิงหาคม 2563 เวลา 17.00 น. พลตรี ชาตรี  มณีพงษ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 35 เป็นผู้แทนแม่ทัพภาคที่ 3 ร่วมกับ บริษัท ปตท.สผ. สยาม จำกัด และ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ นำถุงยังชีพมามอบให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัย บริเวณชุมชนวัดน้ำริดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ ที่ได้รับผลกระทบจากอิทธิพลพายุฮีโกส เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา จำนวน 70 ครอบครัว นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลค่ายพิชัยดาบหักยังให้บริการประชาชน โดยการตรวจสุขภาพ เบื้องต้นอีกด้วย

////อัมพณ  จับศรทิพย์​ 0619525644/////
ขับเคลื่อนโดย Blogger.