Header Ads

สำนักบริหารพื้นที่ 12 นครสวรรค์)จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์

  
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 09.30-10.09 น. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) จัดให้มีพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563 ณ สนามหญ้าหน้าที่ทำการสำนักงาน
โดยนายธนิตย์ หนูยิ้ม ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์ ) นำผู้อำนวยการส่วน หัวหน้ากลุ่ม และเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานประจำสำนักงาน จำนวน 150 คน เข้าร่วมถวายพระพรชัยมงคล เบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์ฯ และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลงสดุดีพระแม่ไทย แล้วเข้าแถวลงนามในสมุดลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเป็นอเนกประการ และยังทรงตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ไปทั่วทุกพื้นที่ของประเทศไทย ตามพระราชดำรัส ณ บ้านถ้ำคิ้ว อำเภอล่องดาว จังหวัดสกลนคร   “พระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำ ฉันจะเป็นป่า ป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำ ฉันจะสร้างป่า” และยังมีการส่งเสริมอาชีพ โดยมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ เพื่อช่วยสร้างอาชีพให้กับบุคคลผู้ยากไร้ และประชาชนในชนบทห่างไกล ให้มีอยู่มีกิน

นายกำพล โมลัยรักษ์ หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ สบอ. 12 ข่าว/ภาพ อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.