Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563

11 ส.ค.63 เวลา 09.00 น. นายพงษ์ศักดิ์ โพธินาม  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน เป็นประธานในพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563 ประจำปี 2563 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการและประชาชนผู้เข้ารับการฝึกเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรม ชั้น1 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน ต.ผาสิงห์ อ.เมืองน่าน จ.น่าน

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!

ขับเคลื่อนโดย Blogger.