Header Ads

อุบลฯ จัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

  

( 11 ส.ค.63) นายสฤษดิ์วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี  เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563   ณ หนองแวง บ้านหนองขุ่น ตำบลยางโยภาพ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ในครั้งนี้   เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  ถวายความจงรักภักดีและถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรและต้นทุนปริมาณสัตว์น้ำในแหล่งน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐ เอกชนและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ

โดยการจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำในวันนี้จัดขึ้น   ได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดเขต 4 อุบลราชธานี ประกอบด้วย ปลาตะเพียนขาว ปลานิล ปลายี่สก ปลากระแห ปลาแก้มช้ำและปลาบึก  จำนวน 5 แสนตัว และพันธุ์ปลาส่วนหนึ่งได้มอบให้ผู้นำหมู่บ้าน จำนวน 12 หมู่บ้าน  นำไปปล่อยในแหล่งน้ำของชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเพิ่มจำนวพันธุ์สัตว์น้ำ และเป็นแหล่งอาหารของหมู่บ้านชุม ตลอดจนเป็นการสร้างรายได้จากการประมงอีกด้วย.

ส.ปชส.อุบลราชธานี/ภาพ/ข่าว/อัมพณ จับศรทิพย์ รายงาน

ขับเคลื่อนโดย Blogger.