Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยว แถลงข่าว 114 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น วัดเขาดินใต้ณ.ตลาดเจ้าค่ะ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอเก้าเลี้ยว จัดแถลงข่าว 114 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวง เสด็จประพาสต้น วัดเขาดินใต้ ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์
 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายรัฐพล ธุระพันธุ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว นายประสิทธิ์ พุ่มไม้ชัยพฤกษ์ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ นายอนันต์ สีแดง การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดนครสวรรค์ นางสายหยุด ศรีธรรมมา ประชาสัมพันธ์จังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมแถลงข่าว 114 ปี ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น วัดเขาดินใต้
นับจากวันที่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 เสด็จขึ้นครองราชสมบัติในปี พ.ศ.2411 และเสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2453 ซึ่งครองราชย์มานานถึง 42 ปี แม้กาลเวลาจะผ่านพ้นไปเนิ่นนาน แต่พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงนำพาประเทศชาติรอดพ้นภัยนานัปการ พร้อมทั้งทรงวางหลักปักฐานอย่างรอบด้าน พระองค์ทรงสร้างสิ่งที่เจริญก้าวหน้าแก่ชาติบ้านเมืองให้รุ่งเรืองขึ้น เป็นอย่างมาก แต่พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 คือ " การเสด็จประพาสต้น " เป็นสิ่งที่ทำให้ ทรงได้ทอดพระเนตรทุกสิ่งทุกอย่างชัดเจน การเสด็จประพาสต้นตามหัวเมืองต่างๆในแผ่นดินของพระองค์ เป็นความทรงจำที่ไม่มีวันจางไปจากความนึกคิดของปวงชนชาวไทย ด้วยสายพระเนตรอันยาวไกล พระองค์ทรงสอดส่องดูแลทุกข์สุขของไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินด้วยความห่วงใยอยู่ตลอดเวลา
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดิน ถึงร่วมกับ วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค์ และ อำเภอเก้าเลี้ยว จึงได้จัดงานแถลงข่าวตามรอยเสด็จประพาสต้น ประจำปี พ.ศ.2563 ขึ้น โดยจะจัดงานขึ้นระหว่างวันที่ 26 ถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2563 ณ วัดเขาดินใต้ หมู่ที่ 6 ตำบลเขาดิน อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ ซึ่งงานตลอด 5 วัน 5 คืน จะได้พบกับการออกร้านจำหน่ายอาหารและสินค้าต่างๆมากมายในตลาด"เจ้าค่ะ" ที่จะมาในแนวตลาดโบราณย้อนยุค แต่ยังคงเอกลักษณ์ อร่อย สด สะอาด ตลาด "เจ้าค่ะ" และชมการประชันรำวงย้อนยุค 10 ตำบล ทำบุญไหว้พระปิดทองและขอพรหลวงพ่อเฮงและพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ 5 ส่งยืนคู่กันสูงที่สุดในโลก พร้อมชมนิทรรศการการเสด็จประพาสต้น อีกด้วย!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644 - 0886436594!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.