Header Ads

อุบลฯ เปิดงาน “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” ยิ่งใหญ่ ท่องเที่ยวมิติใหม่ในรูปแบบ New Normalเมื่อเวลา​ 19.00  น.​ วันที่​ 3 กรกฎาคม​ 2563 นายสฤษดิ์  วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี   เป็นประธานเปิดงาน อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-7 กรกฎาคม 2563 ณ บริเวณทุ่งศรีเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
การจัดงานดังกล่าวจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ภาคเอกชน ภาคประชาชน และสื่อมวลชน จังหวัดอุบลราชธานี ร่วมกันจัดประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประจำทุกปี ปีนี้เป็นปีที่ 119 แต่นเนื่องจากได้เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ covid-19 กระจายไปทั่วโลก ทำให้รัฐบาล กระทรวง และกรมควบคุมโรค ออกมาตรการเพื่อไม่ให้มีการจัดงาน จัดกิจกรรม ที่เป็นการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ที่อาจจะเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อโรคได้ง่าย
จังหวัดอุบลราชธานี จึงได้ปรับรูปแบบการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษาในปี 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการ ดังกล่าว โดยใช้ชื่องานว่า “อนุรักษ์เทียนพรรษา มุทิตาหลวงปู่มั่น” เพื่อให้คงกลิ่นอายประเพณีแห่เทียนพรรษาและเพื่อแสดงมุทิตาจิตในโอกาสหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต ที่ได้รับการยกย่องจากองค์การสหประชาชาติ ให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก สาขาสันติภาพ และเพื่อเป็นต้นแบบการจัดงานในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ covid-19 ในรูปแบบ New Normal โดยการสวมหน้ากากอนามัย การเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร และการล้างมือบ่อยๆ
โดยมีกิจกรรมการจัดงาน ประกอบด้วย วิถีวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียนประเภทแกะสลัก ประเภทติดพิมพ์และเทียนโบราณ 5 ต้น จากวัดผาสุการาม วัดเลียบ วัดพลแพน และวัดมหาวนาราม นิทรรศการ 150 ปี ชาตกาลหลวงปู่มั่น ภาพถ่ายเทียนพรรษา ราชธานีศรีวนาลัย ถนนสายเทียน โมเดลเทียนแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดอุบลราชธานี 10 แห่ง เรือไฟเทียน ประดับแส งสี เสียง การประดับตกแต่งดอกไม้เป็นจุดถ่ายรูป การจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชนของดีเมืองอุบล ชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับการเข้าชมกิจกรรมในบริเวณสนามทุ่งศรีเมืองได้กำหนดจุดคัดกรองเข้าออกบริเวณจัดงาน การจองล่วงหน้าผ่านระบบลิงก์หรือคิวอาร์โค้ด โดยมีการแบ่งช่วงเวลาการเข้าชม 3 รอบ คือเวลา 10.00 น 14.00 น และ 18.00 น  รอบละไม่เกิน 2,500 คน สามารถตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดได้จากจอ LED ประตูเข้าบริเวณงาน ซึ่งจะเป็นแบบอย่างที่ดีในการส่งเสริมการท่องเที่ยวแบบ New Normal ต่อไป.ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ภาพ/ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.