Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (จังหวัดเคลื่อนที่)ในพื้นที่อำเภอไพศาลี


วันนี้ (10 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เปิดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" จังหวัดนครสวรรค์ ณ วัดโคกมะขวิด หมู่ 7 ตำบลสำโรงชัย อำเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ โดยจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ขึ้น เพื่อมุ่งเน้นการเข้าถึงของประชาชน เป็นการอำนวยความสะดวกและสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชนในงานบริการ แก้ปัญหาความเดือดร้อนและเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนในพื้นที่        ภายในโครงการมีหน่วยงานต่างๆ นำบริการไปจัดตั้งให้แก่ประชาชน อาทิ การให้คำปรึกษาแก้ไขปัญหาด้านอาชีพ การบริการด้านสาธารณสุข การจัดหางานและการจำหน่ายสินค้าราคาถูกและสินค้าชุมชน เป็นต้น โดยมีประชาชนมาร่วมรับบริการเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครสวรรค์ มอบทุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ให้นักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการเรียนหนังสือและมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และขาดแคลนเครื่องอุปโภคบริโภคอีกด้วย


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.