Header Ads

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จัดงานพระราชทานเพลิงศพนายกฤษฎา กาบบัว อดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ถูกผู้ลักลอบตัดไม้ลอบยิงเสียชีวิต เป็นกรณีพิเศษ อย่างยิ่งใหญ่
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกำแพงเพชร จัดงานพระราชทานเพลิงศพนายกฤษฎา กาบบัว อดีตเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า ที่ถูกผู้ลักลอบตัดไม้ลอบยิงเสียชีวิต เป็นกรณีพิเศษ ณ เมรุวัดโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร ตามหมายรับสั่งที่ 8124 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 โดยมีนายเฉลิมชัย ปาปะทา ผู้ตรวจการการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธี มีนายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  มี ผอ. สำนักอุทยานแห่งชาติ ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ข้าราชการ
ลูกจ้าง พนักงาน ประชาชน มาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

โดยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12 (นครสวรรค์) และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14(ตาก) ได้นำเจ้าพนักงานพิทักษ์ป่า จำนวนกว่า 200 คน มาตั้งแถวเกียรติยศและกล่าวสดุดีให้กับผู้เสียชีวิต ก่อนที่ประธานในพิธีจะทอดผ้าบังสุกุล  และประกอบพิธีพระราชทานเพลิงศพ นายเฉลิมชัย ปาปะทา  เลขานุการมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและรักษาทะเล ได้มอบเงิน จำนวน 200,000-บาท  นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย
รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นผู้แทนท่านอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบเงินจำนวน 200,000-บาท และ นายธนิตย์ หนูยิ้ม ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) มอบเงินสวัสดิการและเงินช่วยเหลือ จำนวน 80,000- บาท ให้กับครอบครัวของนายกฤษฎา กาบบัว ผู้เสียชีวิต


ในการนี้มีเพื่อนๆ พิทักษ์ป่า ชุดที่ร่วมออกปฎิบัติการตรวจยึดไม้กับนายกฤษฎา กาบบัว ในวันที่ถูกลอบยิ่ง จำนวน 4 คน ได้พร้อมใจกันบวชอุทิศให้กับนายกฤษฎา กาบบัว ด้วย

นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ ซาบซึ้งในพระเมตตา พระบารมี และเป็นเกียรติอันสูงสุดแก่วงศ์ตระกูลกาบบัว และเจ้าหน้าที่ผู้พิทักษ์ป่าทุกคน เป็นการช่วยเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ทำหน้าที่พิทักษ์ป่าของประเทศไทยทุกระดับ ในการให้ทำหน้าที่ปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและสัตว์ป่า อย่างเข้มแข็ง ไม่กลัวอิทพลของผู้ไม่หวัง เพื่อส่งต่อทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ให้กับลูกหลานต่อไป


!!!!!!นายธนิตย์ หนูยิ้ม
ผอ. สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 12(นครสวรรค์) / อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.