Header Ads

เหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ ส่งมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ และด้อยโอกาส อำเภอชุมตาบง


วันนี้ (16 กรกฎาคม 2563) เวลา 10.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์  พร้อมด้วยนางประภาวดี สิงหวิชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ นายเชวงศักดิ์ ผลเยี่ยม ปลัดจังหวัดนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ  ได้เดินทาง ส่งมอบบ้าน ตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้ ด้อยโอกาส โดยมี นายนภเดช เกลียวศิริกุล นายอำเภอชุมตาบง นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสา อสม ร่วมให้การต้อนรับ โดยการมอบบ้านในครั้งนี้ในอำเภอชุมตาบงมีจำนวน 2 ครอบครัว โดยครอบครัวแรก ส่งมอบบ้านให้กับ นางปลาย ชาญพะนัด อายุ 66 ปี ตำบลชุมตาบง อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์ และ ครอบครับที่สอง ส่งมอบให้กับนางสาวกำจัด คำพุฒ อายุ 46 ปี ตำบลปางสวรรค์ อำเภอชุมตาบง จังหวัดนครสวรรค์


ทั้งนี้การมอบบ้านตามโครงการกาชาดห่วงใยสร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ในครั้งนี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา  ของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว  28 กรกฎาคม 2563 ซึ่ง การดำเนินงานก่อสร้างบ้าน ในครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดนครสวรรค์ ได้ออกแบบบ้าน ซึ่งในการก่อสร้าง ทางอำเภอร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ในการสำรวจและคัดเลือกผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน จริงๆ


!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.