Header Ads

กมธ.บริหารจัดการลุ่มน้ำลงพื้นที่หาแนวทางหนุนสร้างประตูน้ำในแม่น้ำน่านพิจิตร


วันที่ 19 ก.ค. 2563  นายวีระกร   คำประกอบ   รองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษา แนวทางบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร พร้อมด้วยคณะได้เดินทางลงพื้นที่เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางแก้ไขปัญหาน้ำท่วม-ภัยแล้ง ของเขตพื้นที่จังหวัดพิจิตร รวมถึงติดตามงานการใช้งบประมาณของรัฐบาลในการแก้ปัญหาและแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ โดยได้ร่วมประชุมกับ   นายสุรชาติ   ศรีบุศกร “ ส.ส.ไก่” สส.พปชร.พิจิตรเขต 3  ,  นายภูดิท  อินสุวรรณ์ สส.พปชร.พิจิตรเขต 2  , นายพยนต์  อัศวพิชยนต์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร  รวมถึงตัวแทนกลุ่มผู้ใช้น้ำ ได้ประชุมกันที่ ทต.บางไผ่  เพื่อพิจารณาตามคำร้องขอของราษฎรที่ต้องการอยากให้สร้างประตูน้ำในเขตพื้นที่ตำบลบางไผ่เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้เพื่อการเกษตร โดยในที่ประชุมได้รับข้อเสนอและเห็นชอบในการที่จะก่อสร้าง โดยทั้งนี้จะให้กรมชลประทานส่งนักวิชาการลงพื้นที่และศึกษาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 2-3 ปี  จึงจะลงมือดำเนินการก่อสร้างได้

จากนั้นคณะ กมธ. วิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบสภาผู้แทนราษฎร ก็ได้เดินทางไปติดตามความคืบหน้าของการก่อสร้างโครงการประตูระบายน้ำบ้านวังจิก อ.โพธิ์ประทับช้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2559- 2563 ขยายเป็น 2559 -2565 ที่ขณะนี้ลงมือก่อสร้างแล้ว รวมถึงลงพื้นที่พบปะราษฎรเพื่อทำการชี้แจงโครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำโพธิ์ประทับช้าง แผนงานก่อสร้างปีงบประมาณ 2564-2567 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะเป็นการแก้ไขปัญหาพื้นที่การเกษตรลุ่มแม่น้ำยมได้ในอนาคตต่อไปอีกด้วย

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า จากการที่ กมธ.ลงพื้นที่ในครั้งนี้ เกิดจากการประสานงานของ  นายสุรชาติ   ศรีบุศกร “ ส.ส.ไก่” สส.พปชร.พิจิตรเขต 3  ที่ต้องการเร่งรัดงบประมาณและการดำเนินการก่อสร้างที่ทุกวันนี้ติดขัดเนื่องจากมีหลายกรม หลายกระทรวง ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการที่ กมธ.ลงพื้นที่ก็จะช่วยในการประสานงานในการแก้ปัญหากฏและข้อระเบียบต่างๆ ให้สามารถผ่อนปรนเพื่อให้งานก่อสร้างเดินหน้าไปได้ ทั้งนี้ก็เพื่อประชาชนจะได้ใช้ประโยชน์จากโครงการที่รัฐบาลอนุมัติงบประมาณมาให้ดำเนินการ

!!!!!!สิทธิพจน์  พิจิตร/อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.