Header Ads

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน "เทรนช่างแอร์สู่ตลาดแรงงานน่านอย่างมีคุณภาพ"


วันที่ 25 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายพงษ์ศักดิ์  โพธินาม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน มอบหมายให้นายจตุพร พวงไวย์ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน จัดฝึกอบรมยกระดับฝีมือ "สาขาการบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก" ให้กับผู้ประกอบการ บุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ Covid-19 ในพื้นที่ จังหวัดน่าน ดำเนินการระหว่าง วันที่ 25 - 27 กรกฎาคม 2563 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานน่าน จำนวน 20 คน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.