Header Ads

อำเภอเก้าเลี้ยวออกรณรงค์ โครงการหมู่บ้านสะอาด           วันนี้ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 11.00 น.  นายรัฐพล ธุระพันธ์ นายอำเภอเก้าเลี้ยว ได้ลงพื้นที่เพื่อรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ ในหมู่บ้านให้ชาวบ้านเก็บกวาดขยะ ทำความสะอาดบ้านของตนเอง ให้น่าอยู่ น่าอาศัย และแยกขยะโดยนำขยะที่มีราคามาขาย ซึ่งให้ผู้ใหญ่บ้าน นัดผู้รับซื้อของเก่ามารับซื้อ ทุกวันพุธ นอกจากทำให้บ้านเรือนและหมู่บ้านมีความสะอาดแล้ว ชาวบ้านยังมีรายได้เพื่อดำรงชีวิตในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ด้วย ณ บริเวณด้านหน้า รพ.สต.บ้านท่ากระดังงา ต.มหาโพธิ ขอ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.