Header Ads

ศรีสะเกษ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์เผยทุเรียนภูเขาไฟกระตุ้นท่องเที่ยวศรีสะเกษสุรินทร์คึกคัก คาดว่า กรกฎาคม - ตุลาคม จะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมทะเลหมอก ที่ ลานฮับตะวัน ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์ และผาพญากูปรี อ.ภูสิงห์ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องเมื่อวันที่ 16 ก.ค. 63  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่สวนทุเรียนทับทิม ต.ตระกาจ  อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ          น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ พร้อมด้วย ดร.กัลยาณี   ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวศรีสะเกษและคณะ ได้เดินทางมาร่วมให้การต้อนรับ พล.อ.ประยุทธ์  จันทร์โอชา  นายกรัฐมนตรี พร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี  ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและทุกกระทรวงที่เดินทางมาตรวจราชการในครั้งนี้  ซึ่ง จ.ศรีสะเกษ นำโดยนายวัฒนา   พุฒิชาติ ผวจ.ศรีสะเกษ  และนายวิชิต   ไตรสรณกุล  นายก อบจ.ศรีสะเกษ ได้ร่วมกับทุกส่วนราชการ ประชาชนชาว อ.กันทรลักษ์และ อ.ขุนหาญ ได้จัดเตรียมการต้อนรับอย่างเต็มที่  โดยจัดการต้อนรับ ฯพณฯนายกรัฐมนตรีภายในสวนทุเรียนทับทิมแบบ  New Normal  บรรยากาศเป็นไปอย่างคึกคักมาก

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวว่า สถานการณ์ท่องเที่ยวภายในประเทศ ประจำเดือน มิถุนายน ปี 2563 ที่ผ่านมา โดยข้อมูลจาก ฐานข้อมูลการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ในส่วนของสำนักงาน ททท. สำนักงานสุรินทร์ (สสร.) ซึ่งรับผิดชอบ 2 จังหวัดคือ จ.ศรีสะเกษและ จ.สุรินทร์ปรากฏว่า สถิติสถานที่พักแรม นักท่องเที่ยว นักทัศนาจร  มีสถิติสูงมากขึ้นกว่าเดิม  มีรายได้ทางการท่องเที่ยวประมาณ  248.67  ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.44  สถานการณ์ทั่วไป ในพื้นที่รับผิดชอบ เดือนมิถุนายน 2563 เริ่มเข้าสู่ฤดูฝน สภาพอากาศมีฝนตกกระจายสลับกับอากาศแบบร้อนชื้น  ประกอบกับมาตรการโควิด 19 ที่ผ่อนคลาย  เริ่มมีการเดินทางเพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ  ในระยะใกล้ๆ  เช่นในจังหวัด ระหว่างจังหวัด และภูมิภาคใกล้เคียง 100 - -300 กิโลเมตร   โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร เปิดให้บริการตามปกติและมีการทยอยลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ SHA  Amazing Thailand Safety and Health Administration เพื่อเป็นมาตรฐานในการให้บริการที่มีสุขอนามัย พร้อมทั้งมีการประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยว ที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ รักษาระยะห่างทางสังคม และร่วมกันปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยในการป้องกัน Covid19

ผอ.ททท.สำนักงานสุรินทร์ กล่าวต่อไปว่า ลักษณะการเดินทางเป็นการเดินทางแบบ  New Normal  ใช้พาหนะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว และบางส่วนนิยมการเดินทางแบบคาราวานรถยนต์  เดินทางเป็นครอบครัว  หมู่คณะเล็ก ๆ และบางส่วนเดินทางเพื่อการทำงาน  โดยมีมาตรการการรักษาความปลอดภัย ตรวจวัดอุณหภูมิ แจกเจลล้างมือ และการลงทะเบียนไทยชนะในการเข้าชมสถานที่ ต่าง ๆ แหล่งท่องเที่ยวเริ่มมีการเปิดให้เข้าชมและมีมาตรการในการรักษาความปลอดภัยตามนโยบายรัฐบาล   ซึ่งตนได้มีการกระตุ้นการตลาดการท่องเที่ยว โดยได้ประสานงานไปยังบริษัทนำเที่ยวทั้งในพื้นที่ สุรินทร์ ศรีสะเกษ  ในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และจากกรุงเทพมหานคร ให้บริษัทนำเที่ยวจัดทริปคาราวานรถยนต์ รถตู้ รถบัส นำนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ โดยเฉพาะช่วง เทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจำนวนมาก และต่อยอดในการสร้างการรับรู้แหล่งท่องเที่ยวและกิจกรรมในพื้นที่ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

น.ส.ธมลวรรณ เจริญวงศ์พิสิฐ  ยังกล่าวด้วยว่า แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของ จ.ศรีสะเกษประกอบด้วย สวนเกษตรทุเรียนภูเขาไฟ  อ.กันทรลักษ์  อ.ขุนหาญ และอ.ศรีรัตนะ  แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ เช่น  วัดสระกำแพงใหญ่  เกาะกลางน้ำห้วยน้ำคำ วัดไพรพัฒนา  ไก่ย่างไม้มะดัน อ.ห้วยทับทัน  ส่วนสินค้า พริก หอม กระเทียม และสินค้าโอท๊อป อื่น ๆ  ยังคงเป็นของฝากขึ้นชื่อของ จ.ศรีสะเกษ และคาดว่า ในเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนตุลาคม จะมีการเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวชมทะเลหมอก ที่ ลานฮับตะวัน ผามออีแดง อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร อ.กันทรลักษ์และที่ผาพญากูปรี อ.ภูสิงห์ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง  อีกทั้งการที่ จ.ศรีสะเกษได้จัดงานเทศกาลทุเรียนภูเขาไฟ จัดขึ้นบริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวใน จ.ศรีสะเกษ ตามโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเกษตรเชิงอนุรักษ์  ทำให้เกิดการหมุนเวียนของเงินเข้ามาใน จ.ศรีสะเกษเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นการสนับสนุนผลิตภัณฑ์ OTOP ของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร/กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมและเชิดชูวัฒนธรรมพื้นบ้านของ จ.ศรีสะเกษอีกด้วย  ทั้งนี้ได้ให้ข้อมูลเบื้องต้นว่า ภาพรวมของผลผลิตทางการเกษตรในปี 2563 นี้ มีมูลค่าประมาณ 800 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณ ร้อยละ 35  โดยในปีนี้มีเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายในงาน จำนวน 90 ราย  ผลผลิตมากกว่า 2,000 ตัน  สินค้า OTOP ของศรีสะเกษ เข้าร่วมจำหน่ายสินค้าจำนวน คาดว่าจะมีรายได้โดยรวมในการจัดงานครั้งนี้ ประมาณ 35 ล้านบาท รายได้จากการขนส่งระบบออนไลน์ ผลผลิตทางการเกษตร เดือนมิถุนายน 2563 ผ่าน ขนส่งไปรษณีย์ไทย และขนส่งเอกชนเคอรี่เอ็กซ์เพลส คาดว่าจะมีมูลค่าประมาณ วันละ 250,000 บาท และในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม ยังคงมีการขนส่งทุเรียนบ้างเล็กน้อย  ตนจึงขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศเข้ามาเที่ยวชมและชิมทุเรียนภูเขาไฟ ชมสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติและสัมผัสเสน่ห์ของวัฒนธรรม 2 ชาติไทย – กัมพูชาได้ที่ จ.ศรีสะเกษและ จ.สุรินทร์นายสมชาย ชมภูน้อย ผอ.ททท.ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ กล่าวว่า  จังหวัดศรีสะเกษมาแรงในเรื่องทุเรียนภูเขาไฟมาก  เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่โรงแรมเต็มมาตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน  เพราะมีคณะคาราวานทัวร์ที่ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้ให้การสนับสนุน การเดินทางมาเส้นทางอิสาน     อานิสงค์จากทุเรียนภูเขาไฟช่วยกู้วิกฤตเศรษฐกิจของประเทศ   โควิด-19 ที่ทำตลาดท่องเที่ยวเงียบเหงามาหลายเดือน ช่วงนี้เกิดคึกคักอย่างไม่น่าเชื่อ    ตนต้องพานักท่องเที่ยวมาเยี่ยมชมสวนหลายคณะ  และพาไปอุดหนุน หลายๆสวน เพื่อกระจายรายได้ให้เจ้าของสวน นักท่องเที่ยวมาชิมทุเรียนติดใจก็กลับไปบอกต่อทำให้ทัวร์มาไม่ขาดสาย   หลายคณะยังติดต่อขอมาคาราวานเพื่อขนทุเรียนกลับไปทานที่บ้าน   อยากให้ จ.ศรีสะเกษเตรียมชุมชนให้นักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวหลังจากทุเรียนหมด  ให้ทำเส้นทางที่น่าสนใจอื่น ๆเพื่อดึงดูดให้เที่ยวได้ตลอดปี
 ///////

ศิริเกษ   หมายสุข ผู้สื่อข่าว จ. ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.