Header Ads

อุบลฯ “จัดประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย

อุบลฯ “จัดประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย

( 20 ก.ค.63) อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี   ที่โรงแรมรีเจนท์นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน  “การประกวด ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” เพื่อสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงอนุรักษ์ส่งเสริมและ เชิดชูอัตลักษณ์คุณค่าผ้าไทย ทำให้ผ้าไทยคงอยู่คู่แผ่นดิน เป็นการเพิ่มรายได้ให้ผู้ประกอบการ OTOP ประเภทเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายรวมถึงเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยผ่านการสวมใส่ผ้าท้องถิ่นไทย ตลอดจนเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไทยให้เป็นที่รู้จักและเชิดชูเกียรติแก่ผู้สืบทอดภูมิปัญญาผ้าไทย


สำหรับการประกวด “ผ้าสืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน” ในครั้งนี้ โดยมีผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ประชาชนทั่วไปที่มีภูมิลำเนาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีส่ง ผ้าไหมกาบบัว หรือซิ่นทิวมุกจกดาว ฝ้ายมัดหมี่ทอมือย้อมสีธรรมชาติ เข้าประกวดในระดับจังหวัดอุบลราชธานี  สำหรับรับรางวัลที่ชนะเลิศในแต่ละประเภทระดับจังหวัด  โดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุบลราชธานี จะได้นำไปจัดแสดงในส่วนกลางต่อไป.

!!!!!ส.ปชส.อุบลราชธานี​ /ข่าว/ภาพ/อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.