Header Ads

ชาวบ้าน หวาดผวา ไร้การดูแลกิ่งไม้ พาดทับสายไฟฟ้าหวั่นเกิดอันตราย


วันนี้ที่ ตำบลฆะมัง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์นางบุญมา ชิราพฤกษ์ วัย70ปี ร้องเรียนมายังสื่อมวลชนให้ช่วยเป็นสื่อกลางช่วยเหลือ เป็นกรณีโดยเร่งด่วนเพราะกลัวเกิดอันตรายสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน เนื่องจากมีต้นไม้ล้มพาดสายไฟฟ้าแรงสูงเกรงว่าเมื่อมีลดพัดแรงหรือฟ้าฝนคะนองจะได้รับอันตรายเนื่องจากอยู่ใกล้บ้านเรือนประชาชนและทางสัญจรเข้าหมูบ้าน ทั้งที่ ชาวบ้านเคยไปบอกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกลับไม่ได้รับการดูแลแก้ไขแต่อย่างใด มาทำให้แบบขอไปทีอ้างขาดเครื่องไม้เครื่องมือจึงร้องผ่านสื่อช่วยเหลือจากการตรวจสอบก็พบว่า ที่บ้านเลขที่130/2หมู่3ตำบลฆะมังอำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ยายวัย70ปีได้รับความเดือดร้อน ได้มีต้นไม้ ยืนต้นแผ่กิ่งก้านสาขาขึ้นสูง  จนกิ่งก้านของต้นไม้ที่อยู่ในเขตรั้ว ได้ยื่นอออกมาจากแนวรั้วส่งผลให้กิ่งก้านของต้นไม้พาดทับกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่พาดผ่านใกล้กับบ้านเรือนของชาวบ้านในชุมชนจนชาวบ้านที่สัญจรไปมาต่างหวาดผวาเกรงจะรับอันตรายเนื่องจากต้นไม้ได้มีเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาตัดให้แต่ตัดแบบขอไปทีอ้างเครื่องมือไม่พร้อมจนเป็นดังภาพที่เห็นผ่านเวลามานานนับเดือนเมื่อทวงถามไปกลับบ่ายเบี่ยงทำให้ชาวบ้านสุดทนต้องออกมาร้องเรียนเพื่อให้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือเกรงว่าจะได้รับอันตราย โดยเฉพาะช่วงลมพัดกระโชกแรงหรือฝนตกกิ่งก้านของต้นไม้หากมีลมพัดหรือฝนตกลมพัดกระโชกแรงกิ่งไม้ที่พาดทับกับสายไฟฟ้าแรงสูงที่เสียดสีกับสายไฟฟ้าแรงสูง จนเป็นที่หวาดกลัวของชาวบ้าน และทุกวันนี้กิ่งไม้ๆได้พาดทับสายไฟฟ้าอยู่ตลอด ก็ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำการตัดออกและดูแลให้มีความปลอดภัย ให้ชาวบ้านที่อยู่อาศัยใกล้กับบริเวณดังกล่าว ด้วย ที่ผ่านมาชาวบ้านไปร้องขอให้ หน่วยงานทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลฆะมังและเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าหลายครั้งก็โยกโย้อ้างไม่พร้อมขาดเครื่องมือไม่มีคนมาตัดกิ่งไม้แก้ไขแต่อย่างใด ก็ขอฝากถึงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดนครสวรรค์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรีบดำเนินการตัดกิ่งไม้ออกจากสายไฟให้ด้วย เพื่อเป็นการป้องกันการสูญเสียชีวิตและทรัพย์ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกวินาที และเพื่อความปลอดภัยของชาวบ้านในชุมชนด้วย

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.