Header Ads

ดร.กัลยาณี ประธานสภาฯ ท่องเที่ยวศรีสะเกษ แจกวุฒิบัตรและให้โอวาทแรงงานภาคบริการเมื่อวันที่ 5 ก.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เมื่อเร็วๆนี้ที่สำนักงานเทศบาล  ต.เมืองจันทร์  อ.เมืองจันทร์  จ.ศรีสะเกษ  นางทัศนี  ขจัดมลทิน  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  เปิดเผยว่า  เมื่อเร็ว ๆ  นี้  ดร. กัลยาณี ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ ได้เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ  สาขาการประกอบอาหารไทย  และมอบวุฒิบัตรพร้อมทั้งให้โอวาทแก่แรงงานผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรม  ทั้งนี้  เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  และเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน  ประจำปี  2563  ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  โดยมี  นายศราวุธ  ทรงโฉม  นายอำเภอเมืองจันทร์  พร้อมด้วย  นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทร์  วิทยากร  ผู้เข้ารับการอบรม  ผู้นำท้องถิ่น  และแขกผู้มีเกียรติ  เข้าร่วมพิธีปิดในครั้งนี้  และมี  น.ส.สุพิน  ศรีเลิศ  พนักงานธุรการ  ส 4  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  เป็นผู้กล่าวรายงาน

นางทัศนี  ขจัดมลทิน  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุ  เพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563  หลักสูตรฝึกการฝึกอาชีพเสริมสาขาการทำขนมไทย  30  ชม. ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่  29  มิ.ย. 2563  ถึงวันที่  3  ก.ค. 2563  ระยะเวลาการฝึกอบรม  30  30  รวม  5  วัน  มีผู้เข้ารับการอบรม  จำนวน  20  คน  และสำเร็จการศึกษา  จำนวน  20  คน  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนมีความสนใจ  และมุ่งมั่นที่จะนำความรู้ด้านการทำขนมไทยไปใช้เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพเสริมตามวัตถุประสงค์ทุกประการ     


ดร.กัลยาณี  ธรรมจารีย์  ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  และนายกสมาคมส่งเสริมเครือข่ายการท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  กล่าวว่า  ตนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง  ที่ได้มาเป็นประธานในพิธีมอบวุฒิบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรมในครั้งนี้  ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมเป็นแรงงานผู้สูงอายุ  ถือเป็นโครงการที่ดีเพราะเป็นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับผู้สูงอายุให้มีความรู้เพิ่มเติมจากพื้นฐานเดิม  เพื่อจะได้นำความรู้ไปใช้ในการประกอบอาชีพ  เพื่อแบ่งเบาค่าครองชีพในครอบครัว  เสริมรายได้อย่างยั่งยืน  และมีความภูมิใจในตนเองที่ “สูงอายุอย่างสง่า  มีคุณค่าแก่สังคม”  ไม่ให้อยู่บ้านแบบเป็นภาระของลูกหลาน  เพราะผู้สำเร็จการอบรมทุกคนก็จะมีทักษะในการทำอาหารและขนมไทยดีขึ้น  มีวุฒิบัตรรับรอง  ยืนยันความสามารถ  เป็นอาชีพเสริมได้ในช่วงสถานการณ์โควิด -19  ภายใต้การสนับสนุนของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  ที่เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพให้แรงงานผู้สูงอายุ ในภาคบริการ

นายศราวุธ  ทรงโฉม  นายอำเภอเมืองจันทร์  กล่าวว่า  ตนเพิ่งย้ายมาเป็นนายอำเภอเมืองจันทร์  รู้สึกดีใจมากที่ผู้สูงอายุได้มาร่วมอบรมในโครงการของสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  ซึ่งต่อไปหากสามารถส่งจำหน่ายในสถานที่ที่มีการจัดอบรมสัมมนาให้เขาทำเบรคอาหารว่างก็จะมีรายได้  อยากให้มีการรวมกลุ่ม  และช่วยกันนำเสนออาหารและขนมที่ได้เรียนมา  จะได้ไม่ลืมและพัฒนาทักษะได้  จะได้เป็นผู้สูงอายุที่ไม่หลงลืมเพราะสมองได้ใช้งาน  ร่างกายก็แข็งแรง  ไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ

นายชัยยะนารถ  ขันติวงษ์  นายกเทศมนตรีเมืองจันทร์  กล่าวว่า  ตนได้สนับสนุนโครงการอบรมอาชีพเสริมสาขาการทำขนมไทยให้กับผู้สูงอายุ  และจะประสานกับสำนักพัฒนาฝีมือแรงงาน  จ.ศรีสะเกษ  ในการฝึกอาชีพด้านอื่น ๆ  เพราะ  อ.เมืองจันทร์  มีสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นพระธาตุ  อยากให้ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  จ.ศรีสะเกษ  มาช่วยประชาสัมพันธ์  และร่วมงานพระธาตุด้วยศิริเกษ  หมายสุข  ผู้สื่อข่าว  จ.ศรีสะเกษ
ขับเคลื่อนโดย Blogger.