Header Ads

วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ ถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และพลังของแผ่นดินวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ดร.สุภาเพ็ญ ปาณะวัฒนพิสุทธิ์ ผู้อำนวยการ วิทยาลัยบรมราชชนนี สวรรค์ประชารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา วิทยาลัยพยาบาลบรมราชนนี สวรรค์ประชารักษ์ นครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน และลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ หอประชุมระจิตร์ นิคมรัฐ วิทยาเขตสวรรค์ประชารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.