Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์จัดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันนี้ (28 กรกฎาคม 2563) เวลา 11.00 น. นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาปรับภูมิทัศน์ วัดศรีสวรรค์สังฆาราม(วัดถือน้ำ) เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองฯ จ.นครสวรรค์ โดยมีจิตสาพระราชทาน อำเภอเมืองนครสวรรค์ หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ กลุ่มองค์กรต่างๆ และประชาชน ร่วมปรับภูมิทัศน์ ปลูกต้นเข็มประดับตบแต่ง พร้อมทาสีขอบกั้นบริเวณโดยรอบต้นลำดวนและต้นสารถี ต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  ที่ทรงปลูกไว้เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2519 ครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาเป็นประธานทรงตัดลูกนิมิตพระอุโบสถวัดศรีสวรรต์สังฆาราม และต้นไม้ทรงปลูกของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงปลูกไว้เมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ


นอกจากนั้นยังได้ทำความสะอาดบริเวณลานพระอุโบสถ ลานเจดีย์ และบริเวณสนามหญ้าโดยรอบวัดศรีสวรรค์สังฆาราม ทั้งนี้มีจิตอาสาพระราชทานเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 700 คน
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0886436594!!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.