Header Ads

อุบลฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ ที่จังหวัดอุบลราชธานี

 
ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาดูงานการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบ  สภาผู้แทนราษฎร ที่เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยมีผู้แทนส่วนราชการร่วมปรึกษาหารือและบัญญัติข้อเสนอซึ่งประกอบไปด้วยจังหวัดอุบลราชธานี,อำนาจเจริญ,บุรีรัมย์,สุรินทร์ และจังหวัดร้อยเอ็ด นอกจากนั้นยังมีสำนักงานชลประทานที่ 7 สำนักงานทรัพยากรน้ำบาดาล เขต13และสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 3 รวมทั้งผู้อำนวยการการไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร่วมประชุมฯ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้และกำลัง น้ำทั้งระบบไห้สามารถมีน้ำอุปโภคบริโภค การแก้ไขปัญหาที่ดินทำกิน ทั้งนี้จะขยายกรอบเวลาการศึกษาความเป็นไปได้อีก 3 เดือนคือสิ้นปี 2563

สำหรับปริมาณน้ำในพื้นที่สำนักชลประทานที่ 8  แม่น้ำมูล ค่าเฉลี่ยต่ำกว่าปีที่ผ่านมา 53 เปอร์เซนต์    สำนักชลประทานที่ 7 ปริมาณน้ำในพื้นที่ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา คิดเป็นร้อยละ 70 เปอร์เซ็นต์  น้ำหน้าฝายแม่น้ำมูล เหลือ 47 เปอร์เซนต์  ต่ำกว่าตลิ่งอยู่ที่ 7 เมตร
โดยสำนักชลประทานที่ 8   จะขอทำแก้มลิง 960 แห่ง ในแผน 20 ปี พื้นที่กว่า 7 แสนไร่ วงเงินกว่า  49,100 ( สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยล้านบาท)  ล้านบาท  ซึ่งที่ประชุมขอตั้งงบประมาณเสนอคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ สภาผู้แทนราษฎร  ได้ผลักดันการจัดตั้งงบประมาณแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ในภาคอีสานต่อไป.
 
ส.ปชส.อุบลราชธานี​ ภาพ/ข่าว
ขับเคลื่อนโดย Blogger.