Header Ads

จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยองคมนตรี


จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัยองคมนตรี
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ นายปรีชา เดชพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ พร้อมด้วย นางรัตนา เดชพันธุ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครสวรรค์ นางนภาภรณ์ โลหะเวช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนครสวรรค์ และนายสาธิต เทศสมบูรณ์ หัวหน้าภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ประธานคณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ พร้อมคณะฯ ที่เดินทางมาเยี่ยมภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 8 จังหวัดนครสวรรค์ เพื่อรับฟังการบรรยายผลการปฏิบัติงานของภาคฯ และเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ในการใช้งานอาคารแห่งใหม่
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.