Header Ads

ชลบุรี - ท่าเรือแหลมฉบัง ร่วมกับ กลุ่มบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ


ที่ท่าเทียบเรือชุด D บริษัท ฮัทชิสัน แหลมฉบัง เทอร์มินัล จำกัด อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นางสิริมา กีรตยาคม ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานสนับสนุน ท่ารือแหลมฉบัง พร้อมด้วย นางพรทิพา ทวีนุช ผู้อำนวยการกองบริหารงานทั่วไป และพนักงานท่าเรือแหลมฉบัง เข้าร่วมกิจกรรม Go Green Port 2020 สำหรับกิจกรรมนี้ เป็นกิจกรรมที่ คณะผู้บริหารบริษัท ฮัทชิสัน พอร์ท จำกัด ร่วมกับคณะผู้บริหารท่าเรือแหลมฉบัง น้อมนำโครงการและกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น โดยได้ดำเนินการปลูกต้นทองอุไร ที่เป็นพันธุ์ไม้ที่เหมาะกับพื้นที่ในเขตท่าเรือ และได้รับการสนับสนุนจากกองการช่าง ท่าเรือแหลมฉบัง ในการจัดเตรียมพื้นที่ปลูกต้นไม้ อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อยกระดับมาตรฐานระบบจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม (Port Safety,Health and Environment Management system:PSHEMS)ของ ท่าเรือแหลมฉบัง อีกด้วย

ยืนยงค์ ยินดีทรง/รายงาน
ขับเคลื่อนโดย Blogger.