Header Ads

เปิดวันแรกคึกคักตลาดเจ้าค่ะนครสวรรค์


ประชาชนแห่เที่ยวตลาดเจ้าค่ะนครสวรรค์คึกคัก  หลังปิดยาวนานกว่า2เดือนท่ามกลางมาตรการคุมเข้มโควิด-19อย่างเข้มข้น ประชาชนจำนวนมากแห่เที่ยวตลาดเจ้าค่ะ ตำบลเขาดิน  อำเภอเก้าเลี้ยว  จังหวัดนครสวรรค์กันอย่างคึกคัก  หลังปิดตัวมานานกว่า 2 เดือนช่วงการระบาดของดควิด-19 โดยทางชุมชนได้วางมาตรการควบคุมโควิด-19 อย่างเข้มข้นทั้งการลงชื่อเข้าเดินตลาดและการใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ  พร้อมทั้งกำชับให้ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค  โดยชาวบ้านในชุมชนบอกว่าการเปิดตลาดเจ้าค่ะในครั้งนี้เป็นการเปิดครั้งแรกหลังจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ระบาด  และเปิดให้กับผู้ที่เดินทางกลับสู่ภูมิลำเนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาที่มีคนในท้องถิ่นกลับบ้านกันเป็นจำนวนมาก  นอกจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคจะคลี่คลายลงบ้างแล้วก็อยากให้ผู้ที่กลับมาพักผ่อนช่วงวันหยุดยาวได้รับความประทับใจจากตลาดที่เคยคุ้นชินในท้องถิ่นหรือชุมชนของตนเองด้วย  สำหรับตลาดเจ้าค่ะจังหวัดนครสวรรค์  ตั้งอยู่ริมแม่น้ำปิง หน้าวัดเขาดินใต้ อำเภอเก้าเลี้ยว จังหวัดนครสวรรค์ เป็นตลาดโบราณที่จะพาผู้เข้าเยี่ยมชมย้อนกลับไปสมัยรัชกาลที่ 5 ที่มีพ่อค้าแม่ค้าแต่งกายด้วยชุดไทยแบบชาวบ้าน และพูดจาลงท้ายด้วยคำว่า ‘เจ้าค่ะ’ ทุกคำ
!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.