Header Ads

กองกำลังผาเมือง เข้มข้นมาตรการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ในพื้นที่ อ.แม่สาย จว.เชียงราย

   

    เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 0830 น. กองกำลังผาเมือง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย เพิ่มมาตรการเข้มข้นในการสกัดกั้นแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ตามมาตรการ 5 ด้าน
    1. การประสานความร่วมมือไปยังประเทศเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนส่วนท้องถิ่น(TBC)
    2. การสกัดกั้นตามช่องทางตามแนวชายแดน โดย การเพิ่มกำลังทหาร 25 ชป.,เพิ่มรั้วรวดหนาม 8 จุด ,และการ ลว.ด้วยโดรน และติดตั้งกล้อง CCTVเพิ่มเติม
    3. การตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด บนเส้นทางหลัก/เส้นทางรอง
    4. การปิดล้อมตรวจค้นแหล่งหลบซ่อน/พักพิง
    5. การรณรงค์ประชาสัมพันธ์

    โดยในวันนี้ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง ได้ร่วมกับนายอำเภอแม่สาย ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย, ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย, ผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย, ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดเชียงราย, ผู้นำท้องถิ่น/ท้องที่ และประชาชน แถลงการปฏิบัติและร่วมกันวางแนวลวดหนาม และสร้างเครือข่ายแนวร่วม ในการช่วยเป็นหูเป็นตาสอดส่องดูแลในหมู่บ้านตามแนวชายแดน เพื่อป้องกันไม่ให้มีการลักลอบหลบหนีเข้ามาของแรงงานต่างด้าวตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ

    โดยห้วงตั้งแต่ 18 เมษายน ที่ผ่านมา กองกำลังผาเมือง สามารถจับกุมแรงงานต่างด้าวที่ลักลอบเข้ามาตามช่องทาง/ท่าข้ามธรรมชาติ จำนวน 34 ครั้ง ผู้ต้องหา 125 คน (เมียนมา 113 คน, ลาว 10 คน, จีน 2 คน) ซึ่งหน่วยได้ร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนแม่สายในการคัดกรองก่อนที่จะผลักดันกลับประเทศต้นทาง ตามกระบวนการของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเชียงราย
 

!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.