Header Ads

หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดนำกำลังออกปราบปรามผู้ลักลอบจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ พร้อมทำความเข้าใจชาวประมงในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้น


เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์นำเรือแอร์โบ๊ทและกำลังเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนตรวจความเรียบร้อยและปราบปรามผู้ลักลอบทำประมงโดยผิดกฎหมาย  หลังยังมีชาวประมงบางส่วนได้ลักลอบกระทำการประมงแบบผิดกฎหมายโดยการใช้กระแสไฟฟ้าช็อตปลาและอวนขนาดใหญ่เข้ามาจับปลาในบึงบอระเพ็ดเนื่องจากน้ำตื้นเขินและมีปลามาอาศัยอยู่รวมกันเป็นจำนวนมาก  นายยุทธนา ประเทศ หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดจังหวัดนครสวรรค์เปิดเผยว่า


ในขณะนี้หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดบึงบอระเพ็ดยังคงเดินหน้าปราบปรามผู้ทำประมงผิดกฎหมายในช่วงน้ำแดงหรือฤดูปลาวางไข่  ประกอบกับขณะนี้ปริมาณน้ำในบึงบอระเพ็ดเหลือเพียง20.93 รทก.ต่ำกว่าวิกฤติทำให้บางพื้นที่แห้งสนิทมีเนินดินโผล่ขึ้นหลายแห่ง  และมีผู้ลักลอบจับปลาอย่างผิดกฎหมายเป็นจำนวนมาก  เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้เฝ้าตามจุดในบึงบอระเพ็ดตลอด 24 ชั่วโมง  และทำความเข้าใจกับชาวบ้านที่อยู่รอบบึงฯให้เร่งเก็บอุปกรณ์ในการจับปลาที่ผิดกฎหมายในช่วงฤดูปลาวางไข่หรือฤดูน้ำแดงตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน ถึง15 กันยายน 2563  โดยห้ามมิให้ผู้ใดทำการประมงด้วยเครื่องมือทำการประมง หรือด้วยวิธีใดๆ ยกเว้นเครื่องมือที่อนุญาติให้ทำการประมงได้ เป็นเครื่องมือบางชนิดที่ไม่ทำลายพันธุ์สัตว์น้ำอย่างรุนแรงตามที่กฎหมายกำหนด  โดยจะชี้แจงถึงการบังใช้กฎหมายการประมงอย่างเข้มข้น  เนื่องจากที่ผ่านมาบึงบอระเพ็ดทรุดโทรมและได้รับผลกระทบต่อระบบนิเวศน์จากการทำประมงเป็นอย่างมาก!!!!!อัมพณ จับศรทิพย์ 0619525644!!!!!
ขับเคลื่อนโดย Blogger.